x

Genvalg af bestyrelse

Pressemeddelelse 27. april 2005

På det ordinære repræsentantskabsmøde i Fonden Realdania den 26. april 2005 blev borgmester Anker Boye, Odense, professor, dr.oecon. Peder J. Pedersen, Århus samt direktør, adjungeret professor Jørgen Nue Møller, København genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Jørgen Nue Møller som formand og professor, dr. oecon. Peder J. Pedersen som næstformand. 
Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666