x

Nye medlemmer i Realdanias bestyrelse

Pressemeddelelse 29. april 2004

På det ordinære repræsentantskabsmøde i Fonden Realdania den 29. april 2004 blev direktør Lone Færch, Holstebro, og borgmester Anker Boye, Odense, nyvalgt til bestyrelsen. Genvalgt blev MEP, gårdejer Niels Busk, Åbybro, og direktør André Lublin, Charlottenlund.

Tømrermester Poul Christiansen og konsulent Bent Flyvholm fratrådte bestyrelsen pga. alder.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Jørgen Nue Møller som formand og professor, dr. oecon. Peder J. Pedersen som næstformand.

Yderligere oplysninger 
Bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller, Fonden Realdania, 
tlf. 7011 6666