x

Nye medlemmer af Realdanias bestyrelse – og ny formand

Pressemeddelelse 27. april 2007

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Jean Brahe som ny formand.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet nyvalgte Jørgen Zartow, Herning, og Niels Henrik Roth, Humlebæk, til bestyrelsen. Genvalgt blev Majken Schultz, Charlottenlund, og Jørgen Mejlgård, Slagelse.

André Lublin fratrådte bestyrelsen i overensstemmelse med den vedtægtsbestemte aldersgrænse. Jørgen Nue Møller havde valgt ikke at genopstille efter 18 år som medlem af bestyrelsen, de sidste 14 år som formand.

Bestyrelsens konstituering

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jean Brahe som ny formand og Peder J. Pedersen som næstformand.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Jean Brahe, Realdania, tlf. 7011 6666

Kommunikationschef Birgitte Boesen, Realdania, 2969 5220