x

Nyt medlem i Realdanias bestyrelse

Pressemeddelelse 28. april 2006

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet blev Michael Brockenhuus-Schack, Ringsted, nyvalgt til bestyrelsen.

Genvalgt blev Jean Brahe, Fredericia, Lone Færch, Holstebro og Jesper Nygård, Birkerød.
 
Bent Maribo fratrådte bestyrelsen.
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen Nue Møller som formand og Peder J. Pedersen som næstformand.

Yderligere oplysninger  Bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller, Realdania, tlf. 7011 6666

Fakta
 
Data for de genvalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af årsrapporten. Om det nyvalgte bestyrelsesmedlem:

Michael Brockenhuus-Schack
Medejer, Giesegaard Gods
Født i 1960
Uddannelse: HA, cand. agro. 

Medlem af bestyrelsen for:
Axel B. Lange A/S (formand), Bygningskultur Danmark Erhverv A/S, Dansk Landbrug samt Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond (formand). Medlem af: Bygningskultur Danmark (præsidiet).

Om Realdanias repræsentantskab
Repræsentantskabet har til opgave at vælge bestyrelse og revision, at godkende årsrapporten og at tage stilling til større beslutninger – eksempelvis vedtægtsændringer.

Der er 109 medlemmer af repræsentantskabet. Valgperioden for medlemmer af repræsentantskabet er fire år.

Sammensætningen af repræsentantskabet afspejler en række forskellige hensyn til Realdanias mangeartede interessenter – de 60 geografiske repræsentantskabsmedlemmer valgt af den brede medlemsskare, de 42 faglige repræsentantskabsmedlemmer valgt af de faglige netværk samt de 7 særlige interessenter, som besidder indsigt og viden, der er vigtig for virksomheden.