x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse 29. april 2010

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet årsrapporten 2009.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer af bestyrelsen for en ny fire-årig periode: 

  • Per Feldthaus, som sagkyndigt medlem
  • Lone Færch
  • Jesper Nygård

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Jesper Nygård som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.