x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse 26. april 2012

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2011 samt de vedtægtsændringer, som bestyrelsen havde foreslået, så vedtægterne dermed er i overensstemmelse med den seneste lovgivning.


Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer for en 4-årig periode:

  • Carsten With Thygesen (genvalg)
  • Jørgen Zartow (genvalg)

 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Jesper Nygård som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.