x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse

28. april 2011

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2010.


Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer for en 4-årig periode:

  • Gunde Odgaard (nyvalg)
  • Niels Roth, som sagkyndigt medlem (genvalg)
  •  Majken Schultz (genvalg)

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Jesper Nygård som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.