x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse

25. april 2013

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2012.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

  • Michael Brockenhuus-Schack (genvalg) 
  • Lars Krarup (nyvalg) 
  • Helle Søholt (nyvalg, valgt som sagkyndigt medlem) 

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Jesper Nygård som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

Fakta om nyvalgte bestyrelsesmedlemmer


Lars Krarup
Født: 1972
Uddannelse: Slagter
Stilling: Borgmester, Herning Kommune
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for: Kombit A/S, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (formandskabet), Profilværktøj A/S, Sport Event Denmark (formand). Medlem af repræsentantskabet for: Realdania

Helle Søholt
Født: 1972
Uddannelse: Arkitekt fra Kunstakademiet i København samt fra University of Washington i Seattle
Stilling: Partner, CEO, Gehl Architects
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for: Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, og med-lem af: Akademisk Arkitektforening, Arkitekturrådet for Sveriges nationale Trafikverket, Dublin Urban Design Panel