Repræsentantskabsmøde i Realdania

25. april 2014

Realdania afholdt torsdag den 24. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2013.

Valg til bestyrelsen
Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

  • Palle Adamsen
  • Per Feldthaus (valgt som sagkyndigt medlem)
  • Lone Færch

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

{{ title }}

{{ description }}