x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse 25. april 2014

Realdania afholdt torsdag den 24. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2013.

Valg til bestyrelsen
Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

  • Palle Adamsen
  • Per Feldthaus (valgt som sagkyndigt medlem)
  • Lone Færch

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.