x

Valg til Realdanias repræsentantskab - område 6

Pressemeddelelse 31. august 2009

Hvad har Århus Inderhavn, Egmont Højskolen, Clausholm Slot, Hospice, Djursland, Performers House, Botanisk Have, ARoS, Samsø Energiakademi, Vestermølle, Bidstrup Gods og Hvidsten Kro til fælles?... Svaret er Realdania. Hør mere om disse projekter og om, hvordan andre store og små initiativer skaber livskvalitet og er med til at udvikle by og land, byggeri og bygningsarv – også i din landsdel på valgmødet i november.


Lidt over 22.000 medlemmer af Realdania får i disse dage et brev om at deltage i det valgmøde, der finder sted Radisson SAS Scandinavia Hotel i Århus torsdag den 26. november kl. 17.30. Det drejer sig om de medlemmer, der er organiseret i ”Valgområde 6”, som dækker dele af Østjylland. Her vælger medlemmerne syv regionale repræsentanter til Realdanias højeste myndighed – repræsentantskabet. Det sker for en 4-årig periode.

Er du ejer af fast ejendom, kan du stadig nå at melde dig ind i Realdania og deltage i mødet, hvor Realdanias bestyrelsesformand, Jesper Nygård og adm. direktør Flemming Borreskov vil fortælle om nogle af Realdanias mange projekter, og du har mulighed for at stille spørgsmål.

Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De godkender årsrapporten, vælger bestyrelsen og revisionen samt tager stilling til store beslutninger om for eksempel vedtægtsændringer.  Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø. Og det er vigtigt for Realdania, der i løbet af sine første otte års virke har brugt godt 10 milliarder kroner på over 1.000 forskellige projekter. I samme periode har Realdania tillige bidraget med omkring to milliarder kroner i skat. Alt i alt er cirka 12 milliarder kroner på den måde sendt på arbejde i det danske samfund. 

Ønsker du som medlem at stille op til repræsentantskabet, skal du have været medlem af Realdania i mindst seks måneder, ikke være fyldt 67 år, og finde mindst 10 stillere, der selv opfylder kravene for at blive valgt. Endelig skal du melde dig skriftligt til Realdania senest den 23. september kl. 12.

På nuværende tidspunkt er følgende opstillet og dermed på valg til Realdanias repræsentantskab den 24. november i Ringsted:

  • Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, Risskov
  • Per Hansen, advokat (L), Randers
  • Hans-Ulrik Revsbech Jensen, direktør, Auning
  • Lars Nicolaisen, akademiingeniør, Odder
  • Annette Opstrup, direktør, Hinnerup
  • Torben Overgaard, direktør, Brabrand
  • Marie-Louise Vagnby, projektleder, Risskov

Yderligere oplysninger hos:
Kommunikationschef Birgitte Boesen, Realdania,
tlf. 70 11 66 66, mobil 29 69 52 20, email bb@realdania.dk