x

Fem medlemmer til Realdanias repræsentantskab valgt i Haderslev

Pressemeddelelse 18. november 2011

Omkring 250 syd- og sønderjyder deltog torsdag 17. november på Realdanias valgmøde i Haderslev. På valgmødet valgte medlemmerne fem medlemmer til Realdanias repræsentantskab. Valget er gældende for en 4-årig periode.

Realdania holdt valgmøde på Hotel Harmonien torsdag den 17. november kl. 17.30.

De fem kandidater, der blev valgt til Realdanias repræsentantskab er:

  • Henrik Uldall Borch, direktør, Aabenraa 
  • Peder Damgaard, forstander, Gråsten 
  • Birger Nielsen, direktør, Esbjerg 
  • Jimmy Povlsen, adm. forretningsfører, Aabenraa 
  • Finn Wohlert, bestyrelsesmedlem, Haderslev

På valgmødet fortalte Realdanias bestyrelsesformand, Jesper Nygård og adm. direktør Flemming Borreskov om Realdanias virksomhed og om nogle af de over 1600 forskellige projekter, som Realdania har støttet med i alt over 11 mia. kroner, siden Realdania begyndte sit filantropiske virke for 11 år siden.

Det handler om udviklingen af byer og landsdele, fremtidens byggeri og bygningsarven – om det åbne land, kulturlandskabet – og om at bidrage til bæredygtighed på alle niveauer: Socialt og sundhedsmæssigt, miljø- og ressourcemæssigt samt økonomisk.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse, vælger revision, godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø.