x

Interviews, reportager og masser af gode historier i Realdanias Årsmagasin 2011

Pressemeddelelse 4. april 2011

Hvordan bliver omvejen en fordel? Hvad gør Klitmøller til et surfer-paradis? Hvordan ser den bæredygtige forstad ud? Er Den Blå Planet en del af vores solsystem? Hvem er på jagt efter byens tørre pletter? Findes der en femårsplan for bygningskulturen? Og hvordan er byggeriets ildsjæle med til at forandre verden? Få svarene på alle disse spørgsmål og mange flere i Realdanias Årsmagasin 2011.

Realdanias Årsmagasin 2011, der netop er kommet på gaden, indeholder bl.a. interviews med Realdanias bestyrelsesformand Jesper Nygård og Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov, der fortæller om Realdanias rolle i civilsamfundet, om betydningen af foreningsdemokratiet og om Realdanias fire særlige indsatsområder indenfor det byggede miljø: sundhed og social bæredygtighed, miljø og ressourcer, yderområdernes potentialer samt forstæderne.

En lang række af de mange aktiviteter og projekter, som Realdania har engageret sig i og støttet økonomisk gennem de seneste år bliver præsenteret i både ord og billeder. Her er alt lige fra nye kampagner om fremtidens forstad og om det sociale liv i almene boligområder, udviklingen af byrum omkring Skuespilhuset i København samt byggeriet af Olafur Eliassons store regnbue på toppen af ARoS i Aarhus og et omfattende byudviklingsprojekt ved Thomas B. Thriges Gade i Odense over tilgængelighed i historiske bykerner og Boligøkonomisk Videncenter til små ildsjæle-projekter som Han Herred Havbåde, affaldstårnet på Bornholm og landsbygadekæret i Korning.

Gennem en række artikler og reportager får læseren også indblik i Realdanias daglige arbejde, investeringsstrategien, de mange engagerede projektejere, bæredygtig helhedstænkning i det byggede miljø samt Realdanias foreningsdemokrati og valgmøder.

Og endelig fortæller Realdanias tre datterselskaber – Realdania Byg, Realdania By og Bolius – om deres arbejde med bevaring og udvikling af ejendomme, byudviklingsprojekter og rådgivning af boligejere.