x

Realdania er til for danskernes skyld

Pressemeddelelse 14. juli 2010

Debatindlæg bragt i Politiken 14. juli 2010.

Af Flemming Borreskov , adm. direktør, Realdania

For dominerende. For magtfuld. For mange meninger. Sådan lyder skudsmålet om Realdania i den artikelserie, Politiken i weekenden tog hul på. Kritikken kommer fra ca. 200 arkitekter, som i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til Akademisk Arkitektforenings mere end 7.000 medlemmer mener, at Realdanias indflydelse på dansk byggeri er for stor.

I Realdania tager vi altid kritik alvorligt, særligt når den som i dette tilfælde kommer fra en gruppe af samarbejdspartnere. Derfor vil vi tage kontakt til Akademisk Arkitektforening for at finde ud af, hvad der mere konkret ligger bag kritikken, og hvad vi konkret kan gøre for at forbedre dialogen. Kritikken fra de ca. 200 arkitekter står imidlertid i skarp kontrast til den opfattelse, befolkningen har af Realdania.

I Realdania er vi kun interesserede i et konstruktivt samarbejde med arkitekter, ingeniører, entreprenører og alle andre, der arbejder med byen, byggeriet og bygningsarven. Men samtidig er det vigtigt at slå fast, at vores primære formål er at gavne de almindelige brugere af byen, byggeriet og bygningsarven. Realdania repræsenterer ikke nogen særinteresser eller bestemte brancher. Lidt firkantet kan man sige, at Realdania ikke er til for arkitekternes skyld – men for danskernes skyld.

Og derfor er det jo også kun naturligt, at der engang imellem vil være uenighed mellem os og eksempelvis arkitekter, når vi samarbejder om et bestemt projekt. For godt nok vægter vi input fra fagfolk meget højt, når vi sammen med andre udvikler projekter rundt om i hele Danmark. Men vi vægter også ansvarlighed meget højt. Ansvarlighed i forhold til de midler, vi er betroet – og omtanke for de mennesker, som har været med til at skabe det økonomiske grundlag for Realdanias virke, nemlig den danske befolkning.

Derfor undersøger vi med jævne mellemrum, hvordan danskerne opfatter os og ser på de projekter, der gennemføres med støtte fra Realdania. Seneste undersøgelse blev gennemført i starten af juni 2010 i samarbejde med TNS Gallup. Undersøgelsens konklusioner er meget klare:

  • Danskerne har et positivt syn på Realdania og mener, at vi er til gavn for det danske samfund.
  • Danskerne mener, at Realdania tager ansvar for at løse nogle af Danmarks udfordringer, når det gælder f.eks. udkantsområderne og vores fælles klima- og miljøproblemer.
  • Samtidig er danskerne af den opfattelse, at Realdania tager ansvar for opgaver, som ellers ikke var blevet løftet. F.eks. mener mange, at Realdania løser opgaver, som stat eller kommune ikke ville få løst.
  • Endelig mener danskerne, at Realdania lægger vægt på, at projekterne kommer så mange som muligt til gode.

Resultaterne bestyrker os naturligvis i vores opfattelse af, at vi med vores støtte og deltagelse i projekter landet over skaber værdi for brugerne af byen, byggeriet og bygningsarven – den danske befolkning.

Tilbage står selvfølgelig stadig, at nogle arkitekter mener, at Realdania fylder for meget. Det billede vil vi arbejde på at nuancere – også selvom vores støtte de facto kun udgør nogle få promille af omsætningen i den samlede byggesektor. Det tilsiger selvfølgelig en vis form for indflydelse – men gør jo ikke ligefrem Realdania til det moderne samfunds svar på Christian IV.

I Realdania vedgår vi gerne, at vores støtte kommer med holdninger, viden og indsigt fra de flere end 1.000 projekter, vi de seneste 10 år har støttet med ca. 10 milliarder kroner. Alt andet vil da være underligt. Til gengæld synes vi så også, at vi har bidraget til at sikre virkeliggørelsen af en række projekter, der hver dag gør gavn over hele landet. Det mener den danske befolkning heldigvis også. Og den tilkendegivelse er til syvende og sidst det vigtigste for Realdania.