x

Foreningen Realdania vil fremover bruge navnet Fonden Realdania

Pressemeddelelse 6. august 2002

Foreningen Realdanmark vil fremover bruge sit registrerede binavn, Fonden Realdania. Det sker for at understrege den realitet, at vi i størstedelen af vores udadvendte aktivitet optræder som en fondsvirksomhed, der støtter almennyttige og almenvelgørende formål over hele Danmark, inden for det byggede miljø. Og det sker for at synliggøre, at vi i dag driver en virksomhed, der er adskilt og helt forskellig fra den realkreditvirksomhed, som indtil 2000 var det centrale i Foreningens virke.

Baggrunden er, at Realkredit Danmark i oktober 2000 blev en del af Danske Bank koncernen. Siden er vi ofte blevet spurgt, hvad vi egentlig beskæftiger os med i Foreningen. Og vi har erfaret, at det er lettest at forklare med udgangspunkt i vores fondsvirksomhed. Derfor valgte vi at bruge ordet ”Fonden” som en del af vores navn.

Hertil kommer, at navnet ”Foreningen Realdanmark” gennem mange år har været så tæt forbundet med virksomheden Realkredit Danmark, at mange har haft svært ved at forstå, at Foreningen ikke længere har noget med Realkredit Danmark at gøre.

Med brugen af navnet Fonden Realdania ønsker vi at signalere, at vi i dag er en ny virksomhed, der tager sig af nye opgaver. Men samtidig har vi stor respekt for de historiske rødder, som går tilbage til 1851. Her blev grunden nemlig lagt til den formue, som siden er skabt, og som i dag gør det muligt for Fonden Realdania at drive sin virksomhed.

Fonden Realdania ønsker at være ”Fonden for det byggede miljø”. Det vil sige Fonden, der er med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø bredt i Danmark og primært inden for en række særlige fokusområder.

Vores logo beholder vi i den kendte udformning, som det fremgår af brevpapiret. Grafisk sker der således alene den ændring, at navnet på den røde baggrund skiftes ud.

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør  Flemming Borreskov, tlf. 70 11 66 66