x

IFHP sætter fremtidens byer på dagsordenen

Pressemeddelelse 7. juni 2013

I sin egenskab af præsident for IFHP er Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov i disse dage i London for at være vært for IFHP’s årlige verdenskongres, der i år samtidig markerer IFHP 100 års jubilæum.

Temaet for dette års kongres  er ”A tomorrow for cities”. Med input fra en række internationalt førende specialister vil kongressen se nærmere på, hvordan de stadigt voksende byer bedst klarer transitionen fra mellemstore byer til millionbyer, hvordan byerne gøres mere fleksible i forhold til klimaforandringer og økonomiske kriser, samt hvordan det sikres, at den sociale sammenhængskraft og inklusionen ikke går tabt i processen.

”Globalt står vi med en udvikling, hvor en støt stigende andel af jordens befolkning lever i byer. Eksisterende byer vokser voldsomt og nye bysamfund kommer til. Hvordan sikrer vi som samfund, at byerne bliver ved med at være værd at leve i? At de er socialt og miljømæssigt bæredygtige? Når vi skal løse sådanne udfordringer, giver det god mening at trække på internationale erfaringer og IFHP er derfor en vigtig platform”, udtaler Flemming Borreskov.

Realdanias engagement i IFHP er drevet af ønsket om at sikre international vidensdeling og erfaringsudveksling inden for det byggede miljø, til glæde for danske såvel som udenlandske aktører.  

Fakta 

The International Federation for Housing and Planning (IFHP), er en verdensomspændende sammenslutning af institutioner og fagfolk, der arbejder med boligpolitik, byplanlægning og bæredygtig byudvikling. Organisationen blev stiftet i 1913 og har medlemmer fra mere end 60 lande.