x

Realdania samler sine ”døtre” på Jarmers Plads og styrker foreningens fælles identitet

Pressemeddelelse 2. oktober 2014

I 2013 blev Realdanias strategiske fundament videreudviklet med den filantropiske strategis nye perspektiver for Realdanias virke. Strategien er en naturlig udvikling af en engageret indsats siden etableringen af Realdania i dag for præcis 14 år siden. Den aktuelle indsats bygger således videre på det meget solide fundament, der er skabt i Realdania og datterselskaberne.

Det er også baggrunden for, at Realdania ønsker at styrke sit interne tværgående samarbejde og sin identitet som forening. Det sker bl.a. ved at samle alle enheder, sådan at både Realdania og de tre datterselskaber Realdania Byg, Realdania By og Bolius nu alle har til huse på Jarmers Plads i København. Realdania Byg vil dog fortsat opretholde visse administrative og driftsorienterede funktioner i det nuværende hjemsted i Odense.

Samtidig får Realdania Byg og Realdania By nye logoer, der begge tager udgangspunkt i det karakteristiske røde Realdania-flag. Bolius bevarer sit eksisterende logo, men vil i øvrigt styrke sit tilhørsforhold til Realdania i den daglige kommunikation med danskerne.

”Med den nye fælles logo-struktur og fælles adresse skaber vi en styrket sammenhæng på tværs af hele foreningen – både visuelt og rent fysisk. Jeg glæder mig til i endnu højere grad at kunne udnytte og samtænke vores mange faglige kompetencer, og dermed arbejde mere effektivt med vores filantropi og mål om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.