x

Direktørskifte i
Realdania By

Pressemeddelelse

9. december 2014

Mette Lis Andersen, har valgt at opsige sin stilling som adm. direktør i Realdania By, der er et helejet Realdania-datterselskab.

test

Når Mette Lis Andersen stopper den 1. januar overtager adm. direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld, direktørposten i Realdania By, så han herefter er direktør i de to helejede Realdania-datterselskaber, Realdania By og Realdania Byg.

Mette Lis Andersen siger:

"Jeg har haft syv spændende år i spidsen for udviklingen af Realdanias kompetencecenter for areal- og byudvikling. Og fem fremsynede byudviklingsprojekter tager lige nu form i Køge, Fredericia, Ringkøbing, Hedehusene og i København. Grundstenene er lagt, og projekterne er på vej ind i driftsfasen, og derfor er det et passende tidspunkt at overlevere ansvaret til en ny. ”

Adm. direktør i Realdania Jesper Nygård siger:

"Mette Lis Andersen har med stor professionalisme og engagement stået i spidsen for Realdania By. Hun har vist nye veje til, hvordan vi udvikler fremtidens bæredygtige byer. På Realdanias vegne – og på vegne af byudviklingen i det hele taget - siger jeg tak til Mette Lis Andersen for den store indsats, hun har gjort, og ønsker hende held og lykke i sin videre færd. Vi har valgt at udnævne Realdania Byg’s adm. direktør Peter Cederfeld til også at være adm. direktør i Realdania By. Det giver god mening, fordi projekterne i Realdania By er på vej ind i en fase, hvor der er en stor lighed med den type opgaver, som i forvejen løses i Realdania Byg.”

Peter Cederfeld siger:

”Det er en særdeles veldrevet virksomhed, jeg overtager efter Mette Lis Andersen. En række meget store projekter er sat godt i søen, og jeg glæder mig til at skulle stå i spidsen for at bringe dem videre i de kommende år.”