x

Realdania ejendomme etablerer sig i Odense

Pressemeddelelse 20. november 2003

Realdania Ejendomme, der er et datterselskab stiftet af Fonden Realdania, etablerer sig nu i én af Odenses ældste ejendomme, Nørregade 29. Dermed opfylder Realdania Ejendomme ét af sine væsentlige formål, nemlig at købe bevaringsværdige ejendomme, hvis oprindelige formål er udtjent, og anvende dem til nutidige formål. Holdet bag Realdania Ejendomme er samtidig på plads.
 

Den historiske renæssance ejendom i Odense er opført i 1586 af Oluf Bager og bærer navnet Oluf Bagers Mødrene Gård. Siden er ejendommen udvidet og ombygget og har undergået flere forandringer gennem de seneste godt 400 år. Bygningernes antal, udseende og funktion afspejler de mange skiftende ejere og beboeres erhverv. Således blev ejendommen i løbet af 1800-tallet til købmandsgård. Det er også fra denne periode, at de tilhørende pakhuse og magasiner stammer. Ejendommen er fredet, men trænger til en gennemgribende renovering udvendigt som indvendigt.

I fremtiden skal Oluf Bagers Mødrene Gård anvendes dels som domicil for Realdania Ejendomme, dels lejes ud til forskellige erhvervsformål, herunder til Industri- og Håndværkerforeningen, som hidtil har ejet ejendommen. Med denne nyerhvervelse har Realdania Ejendomme et godt udgangspunkt for at udføre sin opgave nemlig at opkøbe fredede og bevaringsværdige ejendomme over hele landet samt at medvirke til opførelser af eksperimenterende og usædvanlige byggerier.

Udgangspunktet for Realdania Ejendomme er, at de erhvervede ejendomme i bredeste forstand er bevaringsværdige. Det kan derfor dreje sig om både gamle bevaringsværdige ejendomme og nyopførte ejendomme. Forudsætningen er, at de som udgangspunkt har væsentlige arkitektoniske, kulturelle eller historiske værdier, samt at de er truet enten af forfald eller forandring. Realdania Ejendomme vil typisk gå ind i bygningsbevarende opgaver, som kræver en så omfattende og bekostelige indsats, at det ikke er realistisk, at private kræfter ville kunne gøre det samme.

Til at løse opgaven har direktør Peter Cederfeld fra Realdania Ejendomme samlet et lille hold af kompetente arkitekter og økonomer med en bred erfaring i at vurdere og arbejde med bevaringsværdige ejendomme bredt i Danmark:

  • Arkitekt Anders Brüel (39), Vordingborg
  • Arkitekt Frants Frandsen (52), Frederiksberg
  • Økonom Peter Kjølby (44), Århus
  • Chefsekretær Annette Madsen (36), Lille Skensved
    samt
  • Direktør Peter Cederfeld (43), Assens

Yderligere oplysninger
Direktør Peter Cederfeld, Realdania Ejendomme, tlf. 7011 0606