x

Fondskode 1027441-4 - Danske Bank A/S

Pressemeddelelse 16. november 2000

Til Københavns Fondsbørs og pressen -16. november2000 Fondskode 1027441-4 - Danske Bank A/S

Under henvisning til Værdipapirhandelslovens § 29 skal det herved meddeles, at Foreningen Realdanmark besidder 148.288.104 stk. aktier à nom. kr. 10 i Danske Bank A/S svarende til 19,5 procent af aktiekapitalen og 19,5 procent af stemmerne.

Ligelydende meddelelse er sendt til Danske Bank A/S.


------- o0o -------


Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Direktør Finn Bartholdy
Telefon 36 88 20 51