x

10.000 danske designmøbler er nu på Internettet

Pressemeddelelse

5. maj 2003

Den 5. maj 2003 åbnes verdens første internetbaserede database - www.furnitureindex.dk - over det 20. århundredes danske møbelkunst. Databasens offentliggørelse sker i dag i Kunstindustrimuseets Bibliotek. Med åbningen af www.furnitureindex.dk flyttes en stor del af den information om dansk møbelkunst, som er samlet i bl.a. Kunstindustrimuseets registreringer, arkiver og dokumentsamlinger ud på Internettet.

For lidt mere end fire år siden tog det amerikanske ægtepar Marilyn og Reese Palley til Danmark for at samle billeder og informationer om dansk møbelkunst til en database, som skulle komme handlende, auktionshuse, samlere, museer, forskere og designstuderende over hele verden til gode. Efter tre års hårdt slid med næsen dybt begravet i arkiver og private kældre omfattede databasen oplysninger og billeder af 10.000 danske møbler og 800 interiører fra det 20. århundrede.

Kunstindustrimuseets Bibliotek påbegyndte i 2001 et samarbejde med det amerikanske ægtepar Marilyn og Reese Palley, som fik adgang til det dokumentationsmateriale, som forefindes her. Året efter besluttede Palleys, at Kunstindustrimuseets Bibliotek skulle være kommende hjemsted for databasen. Heldigvis var Fonden Realdania uhyre positiv over for ideen. ”En sådan mulighed kunne vi simpelthen ikke lade os glide af hænde. Og da der samtidig var en stor risiko for at databasen ville blive solgt til udlandet med henblik på ren kommerciel udnyttelse sprang vi til”, fortæller adm. direktør Flemming Borreskov.

For 10 måneder siden blev databasen overdraget til dens nuværende ejer Fonden Realdania, som har ydet bidrag til, at Kunstindustrimuseet har kunnet klargøre www.furnitureindex.dk til Internettet, samt redigere og videreudvikle projektet. Kunstindustrimuseet er som nationalt møbelkunstmuseum, -arkiv og -forskningsinstitution den rette institution til at varetage en fortsættelse af projektet.

Der er blevet gjort et stort stykke arbejde ud af at bearbejde www.furnitureindex.dk med let forståelige emneordsregistre, så enhver hurtigt kan finde det eller de møbler, man søger oplysninger om.

”Placeringen af databasen i Kunstindustrimuseets Bibliotek åbner nye perspektiver for museumsformidling og -forskning. www.furnitureindex.dk giver nemlig ikke kun mulighed for at finde ud af, hvornår Arne Jacobsens stol Ægget kom på markedet, eller hvad stolen er lavet af”, siger Mirjam Gelfer-Jørgensen, overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets Bibliotek og fortsætter: ”Den store samling viser så bredt et udsnit af de arkitekt- og snedkertegnede møbler, at det nu bliver muligt at danne sig et overblik over helheden i den danske møbelkunsts historie. www.furnitureindex.dk rummer mange mesterværker, som aldrig blev verdenskendte”.

www.furnitureindex.dk bliver grundlaget for et verdensomspændende interaktivt forskningsprojekt. Det er Kunstindustrimuseets hensigt at lade www. furnitureindex.dk’s brugere bidrage til udbygningen og redigeringen af databasen. Udover det netværk af leverandører af materiale om det 21. århundredes møbelkunst, som man er i færd med at opbygge, er det håbet, at alle de, som har verificerbare/verificerede oplysninger og billeder om dansk møbelkunst vil henvende sig til museet, gerne elektronisk via databasen.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania tlf. 7011 6666

Overbibliotekar Mirjam Gelfer-Jørgensen, Kunstindustrimuseet, tlf. 3318 5654

Projektleder Christian Holmsted Olesen, Kunstindustrimuseet, tlf. 26235661

Faktaark

Dansk møbelkunst er sandsynligvis det kulturelle område, som har markeret Danmark stærkest på verdenskortet i det 20. århundrede. I de senere år er de danske designklassikere blevet internationalt efterspurgte, historiske objekter. Dette har afsløret manglen på en bred dokumentation af denne del af vor kulturarv, som databasen søger at råde bod på.

Et amerikansk initiativ – ægteparret Palleys

På Kunstindustrimuseet har man gennem de senere år haft meget at gøre med at besvare det stigende antal forespørgsler om dansk møbelkunst fra hele verden. Der har manglet et systematisk og bredt opslagsværk, som møbelinteresserede kunne konsultere.

Det blev to amerikanere, som påbegyndte arbejdet med en større møbelregistrant, Reese og Marilyn Palley. Reese Palleys kærlighed til dansk møbelkunst går langt tilbage. I 1950erne var han ansat hos Just Lunning, som havde Georg Jensens agentur i USA og gjorde dansk kunsthåndværk og design verdensberømt. Senere åbnede Reese Palley sin egen kæde af butikker, som indrettede amerikanske hjem med danske kvalitetsmøbler. I 2000, i en alder af ca. 80 år, kom Reese og hans ca. halvt så gamle hustru til Danmark med en bærbar Macintosh computer og en scanner under armen. Væbnet med et usædvanligt engagement og et ukueligt gå på mod, begyndte de at opsøge auktionshuse, arkitekter, møbelfabrikker og biblioteker for at finde billeder af og oplysninger om danske møbler til den database, de gradvist opbyggede og udviklede. I Kunstindustrimuseets Bibliotek lånte de alle glasnegativerne til tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk. Alle møbler i designtidsskriftet Mobilia blev scannet ind.

I 1984 udgav arkitekten Grete Jalk et stort firebinds værk med en kronologisk billeddokumentation af alle de møbler, som var blevet udstillet på Københavns Snedkerlaugs Møbeludstillinger 1927-1966. Palley scannede alle de mere end 4000 møbelbilleder og udstillingsinteriører ind i databasen for at møbelinteresserede over hele verden hurtigt og nemt skulle kunne finde billedet og informationerne om netop det snedkermøbel, de ønskede.

I foråret 2002 var databasen vokset til at omfatte næsten 10.000 danske møbler. Det var ikke længere blot et katalog over berømtheder som "Myren", "Y-stolen" og "Høvdingestolen". Databasen var blevet et omfangsrigt opslagsværk, som kunne vise mange sjældenheder. Palley følte, at de havde været rundt i så mange hjørner af dansk møbelkunst, at tiden var inde til at lade det projektet få et hjem, der kunne bringe det på Internettet.

Brugervenlighed

Gennem de seneste 10 måneder har man i Kunstindustrimuseets Bibliotek arbejdet på at klargøre databasen til Internettet. Databasen er blevet implementeret i Kunstindustrimuseets Biblioteks databasesystem, www.dkim.dk. Den indgår dermed i det nationale on-line bibliotekssystem. Det gør, at man i fremtiden vil kunne søge i flere andre databaser samtidig med at man søger i www.furnitureindex.dk. Søger man fx oplysninger om arkitekten Arne Jacobsen kan man finde både litteratur om Jacobsen og desuden billeder af alle hans møbler.

I Kunstindustrimuseets Bibliotek har man gjort meget ud af at gøre databasen så brugervenlig som muligt. Der er blevet udviklet separate emneordsregistre, som popper op på skærmen til inspiration for den bruger, som ikke lige ved, hvordan man beskriver det møbel, han søger. Vil man fx søge oplysninger om bestemte møbeltyper, årtier, materialer, polstringer, overfladebehandlinger eller møbelkonstruktioner og -funktioner, kan man finde søgeord i alfabetiske menuer. Der er rige muligheder for at sammenligne udviklingen inden for forskellige møbeltyper. Man kan fx se, hvordan klapbordet eller stabelstolen har udviklet sig op gennem århundredet. www.furnitureindex.dk viser mellem ét og tre billeder af hvert møbel eller interiør.

Fundamentet for fremtidig forskning

Under arbejdet med furnitureindex.dk er det blevet tydeligt, at dens potentiale rækker langt videre end blot identifikation af enkelte, sjældnere møbler. Forskningen i dansk møbelkunst har trods den store interesse i hele den vestlige verden hidtil været sparsom. Andre landes designblomstringsperioder er langt mere indgående behandlet. Den tyske Bauhaus-tradition er fx dokumenteret, beskrevet og analyseret i tusindvis af bøger på mange fremmedsprog. Det store kildemateriale, som www.furnitureindex.dk omfatter i dag, vil blive fundamentet for en fremtidig forskning i dansk møbelkunst. Den virkelige historie om de mest kendte danske møbelikoner kan nemlig kun skrives ved at studere bredden i århundredets møbelkunst.

Kunstindustrimuseet gør meget ud af at prøve at få overblik over århundredets danske møbelkunst. Studiet af bredden i dansk møbelformgivning er nøglen til forståelsen af den store succes fænomenet har haft og kan måske også give en idé om, hvad der skal til for at skabe et nyt internationalt gennembrud for dansk møbelkunst.

Et "work in progress" projekt - et møbelnetværk

www.furnitureindex.dk er ikke færdig, selvom den er kommet på Internettet. Der skal endnu registreres meget mere end 10.000 møbler for at forstå det 20. århundredes møbelkunst fuldt ud. Desuden foreligger der et stort arbejde med at sikre, at de oplysninger, som knytter sig til møblerne, er korrekte. Det er håbet, at www.furnitureindex.dk’s brugere vil støtte projektet med den viden og billeddokumentation, de ligger inde med - gerne elektronisk via hjemmesiden. Derudover har museet også en række faste samarbejdspartnere, fx møbelvirksomheder, auktionshuse og arkitekter, der leverer nyt materiale til databasen. Ideen med databasen er at skabe et netværk og et forum for dansk møbelkunst på Internettet.

Indsamlingen af dokumentation om det 21. århundredes møbelkunst er allerede i fuld gang. På lidt længere sigt er det intentionen også at gøre det 19. århundredes danske møbelkunst tilgængelig via www.furnitureindex.dk.

Fonden Realdania

Realdania har erhvervet den nye database over dansk møbelkunst i det 20. århundrede ud fra et ønske om at bidrage til at skabe et større folkeligt kendskab til god arkitektur, godt håndværk og godt design. Realdania har overladt Kunstindustrimuseet brugsretten til www.futureindex.dk, der også placeres her.

Realdania er en selvstændig og uafhængig fond, hvis formål det er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø bredt i Danmark. Realdania er til stede både i by og på land, i små og store projekter – overalt hvor man kan være med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø.  Siden Realdanias etablering i 2000 er der uddelt mere end 1 mia. kr. til disse formål. Kunstindustrimuseet - et forum for dansk møbelkunst

I dag rummer Kunstindustrimuseet den fineste og mest omfattende samling af dansk møbelkunst, fra det 20. århundrede alene ca. 400 møbler, de fleste erhvervet umiddelbart efter, at møblerne blev skabt. Omkring 1/3 af disse udstilles permanent.

Museet har valgt at gøre dansk møbelkunst til et særligt satsningsområde. Snedkernes Efterårsudstilling, SE, fortsættelsen af Snedkerlaugets udstillinger, viser hvert år nye eksperimenterende snedkermøbler i Kunstindustrimuseet. Og i efteråret lægger museet også hus til udstillingen "Planken Ud II", som viser nye, eksperimenterende møbler skabt i samarbejde mellem danske designere og unge snedkere.

I samarbejde med Danmarks Designskole har Kunstindustrimuseet udviklet internethjemmesiden www.danskestole.dk, som indeholder beskrivelser, opmålinger og detaljefotografier af stole fra de to institutioners samlinger suppleret med arkitektbiografier. Flere af museets videnskabelige medarbejdere arbejder i disse år på publikationer om dansk møbelkunst.

Arkiv for Dansk Design er en afdeling i Kunstindustrimuseets Bibliotek. Her opbevares tegninger og skitser og opmålinger af danske møbler generelt, men også større samlinger af møbelarkitekters og møbelsnedkeres originaltegninger. Specielt hvad angår det 20.århundrede kan nævnes møbeltegninger af Thorvald Bindesbøll, Johan Rohde, Anton Rosen, Kay Fisker, Poul Kjærholm,  Finn Juhl og A.J.Iversen for at nævne nogle få. Dertil kommer de mange skriftlige kilder og fotooptagelser, som biblioteket har samlet op gennem århundredet.