x

Anderledes byhave tæt på Vesterbro tæt på realisering

Pressemeddelelse

12. december 2003

Den såkaldte ”Wild Life”-gavl på Otto Krabbes Plads på Vesterbro i København er kommet endnu et stort skridt nærmere sin realisering med en støtte fra Fonden Realdania på 382.500 kroner. Projektet går ud på at etablere en vertikal have på gavlen af et af Vesterbros byhuse og her skabe bosteder for byens truede dyr og planter.

Realdanias bevilling går til forprojektet, det vil sige til de mange arbejdsopgaver, som går forud for at kunne udvikle og realisere dette usædvanlige byhaveprojekt. Det drejer sig bl.a. om keramiker Helle Vibeke Steffensens skitseforslag til udformningen af gavlhaven. F.eks. skal det regnvand, som falder på taget af ejendommen Dannebrogsgade 21, inddrages på en smuk og funktionel måde: ”Idéerne Integrerer kunst og natur i det byggede miljø på en meget original måde, og både projektets forarbejde og afvikling har stor demonstrationsværdi for andre, som vil i gang med noget lignende”, siger Hans Peter Svendler, fondschef i Fonden Realdania.

Tidligere har Københavns Kommunes Byøkologiske Fond givet tilsagn om 100.000 kroner til igangsætning og udarbejdelse af en model, og Københavns Kommunes Byudviklingspulje støtter selve projektet med 711.000 kroner. Og så har beboerne i den berørte ejendom stillet gavlen til rådighed og lovet at bekoste istandsættelsen.

Beboerdrevne haver
Arbejdet med at organisere strukturen til den fremtidige vedligeholdelse af gavlen får også del i støtten fra Realdania. Marijke Zwaan, projektleder i ByhaveNetværket, forestiller sig, at man kan oprette en haveforening, der svarer til Den Økologiske Beboerhave på Enghave Plads, som så dagens lys for præcis 10 år siden:  ”På Otto Krabbes Plads vil vi foruden gavlhaven også snart få mulighed for at lave beboerdrevne haver. Det ville være fantastisk, hvis det kunne lykkes”, siger Marijke Zwaan, der er i fuld gang med at sikre de nødvendige sponsormidler til selve driften.

Yderligere oplysninger
Projektleder i ByhaveNetværket, Marijke Zwaan, tlf. 3331 3048
Fondschef Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

Faktaark om driften

Da gavlhavens drift vil kræve arbejde fra en lift i ny og næ, er Marijke Zwaan i gang med at skaffe sponsorer til havens drift. Ingen af bevillingerne kan nemlig frigives, hvis ikke driften er sikret 10 år frem. Hun har oprettet en sponsorkonto (nr. 8401 1051491 hos Merkur), hvor alle, som ser frem til, at dette projekt bliver til noget –  også privat personer – kan indsætte et beløb til driften af Wild Life gavlen.

Foreløbig har tre økologiinteresserede firmaer meldt sig: ”Sorte Jernhest” på Vesterbrogade 137, som laver smukt designede cykler, herunder ladcykler til forureningsfri børne- og firmatransport, ”Den Almennyttige Andelskasse Merkur”, som er en økologisk bank på Vesterbrogade 40, og ”Genbyg”, som handler med flotte gamle trædøre, vinduer, gulvbrædder m.m. fra nedrivninger, og bor Ørnevej 59. Hvert firma har lovet at støtte driftspuljen med kr. 5.000. I gennemsnit forventes kr. 10.000 om året at være nødvendig til at holde gavlhaven ved lige. Så snart det er afklaret, hvornår omlægningen af Otto Krabbes Plads går i gang, vil Marijke Zwaan via Vesterbrobladet indkalde til et informationsmøde om opstart af de kommende beboerhaver på pladsen.