x

Fonden Realdania har skrevet betinget skøde på herregården Nr. Vosborg

Pressemeddelelse

2. december 2003

Fonden Realdania har skrevet betinget skøde på den vestjyske herregård Nr. Vosborg med henblik på overtagelse den 1. maj 2004. Samtidig er det af myndighederne ønskede arbejde med lokalplansproces, myndighedsgodkendelser m.m. sat i gang. Såfremt dette resulterer i, at forretningsplanen kan gennemføres i sin nuværende form, vil Realdania fra maj næste år kunne igangsætte projektet med at oprette og restaurere ejendommen i sin helhed. 

Lykkes det at bevare det enestående herregårdsanlæg samlet, vil Realdania i samarbejde med Ringkjøbing Amt og Ulfborg-Vemb Kommune være i stand til at realisere sin plan om at bevare og udvikle det historisk værdifulde kulturmiljø med bygninger og anlæg samt landskabsmæssige helheder. Realdania har klart givet udtryk for, at Fonden ønsker at stille herregården til rådighed for regionen. Erhvervslivet og kulturlivet har på deres side tydeligt tilkendegivet en positiv interesse for at bruge Nr. Vosborg til mange forskellige aktiviteter.

Nr. Vosborg har været til salg i fem år. Den ejes i dag af Henrik Haubroe, og han siger i forbindelse med det forventede ejerskifte: ”Det er det lykkeligste, der kan ske for Nr. Vosborg, hvis Realdania køber. Denne løsning vil sikre, at herregården og alle dens herligheder i natur som i sit vidnesbyrd om forfædrenes virke gennem 700 år vil komme til fortsat at stå til rådighed for egnens befolkning”.

Adm. direktør Flemming Borreskov udtaler i forbindelse med underskrivelsen af det betingede skøde: ”Vi ønsker, at planen for driften af Nørre Vosborg skal være baseret på en nutidig anvendelse og på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Nu venter vi så på, at høringsproces er vel overstået og krydser fingrer for, at der ikke bliver lagt hindringer for, at forretningsplanen kan gennemføres i tråd med de ønsker og visioner, som mange folk på egnen allerede har været fremme med. Lykkes dette kan vi forhåbentlig slå dørene op til det nye Nr. Vosborg engang i slutningen af 2007”.

Amtsborgmester Knud Munk Nielsen siger i anledning af underskrivelsen: ”Det er nu mere end seks år siden, at godsejere Henrik Haubroe kom til Ringkjøbing Amt med forslag til en sikring af Nr. Vosborg for fremtiden. Siden har vi – Ulfborg-Vemb Kommune og Ringkjøbing Amt arbejdet med forskellige muligheder. Med Fonden Realdanias tilbud om at købe og restaurere herregården, er vi tættere på en løsning, der kan løfte Nr. Vosborg ind i fremtiden. Det forretningskoncept, der er målet, vil styrke både erhvervslivet og kulturlivet i det midt- og vestjyske område”.

Godsejer og hofjægermester Peter Skak Olufsen, der siden januar har ledet arbejdet med at formulere et forslag til en plan for at bevare og udvikle Nr. Vosborg, udtrykker også stor glæde over, at man nu er så tæt på mål: ”Vi har mødt en overvældende positiv interesse i hele regionen og ikke mindst i erhvervslivet, hvor knap 70 virksomheder har tilkendegivet, at de vil lægge aktiviteter på det nye Nr. Vosborg for knap 4 mio. kr. i 2007. Det lover godt for ideen om at gøre Nr. Vosborg til en dynamo for Vest- og Midtjylland. Den brede opbakning viser, at der er brug for Nr. Vosborg også i fremtiden, men det er i sidste øjeblik, hvis vi skal redde det umistelige, værdifulde kulturmiljø med bygninger og anlæg samt landskabsmæssige helheder, som Nørre Vosborg udgør.”

Yderligere opl

y

sninger  

Adm.direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666 ell. 3288 5204 
Direktør Henrik Haubroe, tlf. 4450 2200
Amtsborgmester Knud Munk Nielsen, Ringkjøbing Amt, tlf. 9675 3000 
Godsejer Peter Skak Olufsen, formand for arbejdsgruppen, tlf. 4083 6083