x

Bygningskulturelt Råd - et fælles råd med stor viden

Pressemeddelelse

24. april 2003

Bygningskulturelt Råd har d.d. udsendt følgende pressemeddelelse: Trods nedlæggelse af råd og nævn i det seneste år oprettes nu Bygningskulturelt Råd – et råd, der samler 32 foreninger, institutioner, fonde og brancher inden for bygningsbevaring og bygningskultur.

Bygningskulturelt Råd skal fremme samarbejdet mellem sine medlemmer og udbrede kendskabet til bygningsbevaring og bygningskultur for at styrke interessen for bevaring af fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygningskulturelt Råd vil desuden bidrage til at fortsætte udviklingen af en sammenhængende politik for fredning og bevaring af det byggede miljø samt være et fagligt rådgivningsorgan.

Stiftelsen af Bygningskulturelt Råd, der overværes af kulturminister Brian Mikkelsen, sker: 

Fredag den 25. april kl. 14 i Søetatens Pigeskole, Borgergade 111, København K.

"Med Bygningskulturelt Råd er der dannet en paraply, der tæller 32 organisationer, institutioner, fonde og brancher, som gennem sin sammensætning skal forene de, der ejer husene - de, der elsker husene - de, der ved noget om husene, - de, der tjener penge på husene - og de, der giver penge til husene", siger Bygningskulturelt Råds direktør, Jørgen Nordqvist.

"Ved at samle så stor en del af den bygningskulturelle verden opnår vi en fantastisk mulighed for at kombinere den viden og kunnen, der er en forudsætning for at bevare Danmarks bygningskulturelle arv", siger Nordqvist.

Rådets arbejde bliver især koncentreret om bevaringen af bygningskulturen - både den fredede del, men i høj grad også den bevaringsværdige del, der udgør bredden i den danske bygningskultur.

"Uanset om der er tale om industrielle miljøer, beboelser, fritidshuse eller pizzabarer, er der behov for at få formuleret bæredygtige og realiserbare bevaringskoncepter. Det sker ikke kun ved at vise den gode følelse, men det kræver, at følelsen bliver kombineret med viden. Netop den viden er Bygningskulturelt Råd i besiddelse af, fordi de organisationer, der har stor indsigt i og erfaring med den danske bygningskultur, forenes", forklarer Jørgen Nordqvist.

Bygningskulturelt Råd bliver finansieret af medlemmerne, men Fonden Realdania har givet 25 millioner kroner over de kommende fem år. Rådet vil beskæftige omkring 20 medarbejdere og får til huse i Borgergade i Søetatens Pigeskole – et fredet hus, der er bygget i 1859. Der henvises til faktaark og billedmateriale.

Yderligere oplysninger

Direktør i Bygningskulturelt Råd, Jørgen Nordqvist, tlf. 40 83 83 05.