x

Danskerne vil ligne naboen 24.11.03

Pressemeddelelse 24. november 2003

Ugebrevet Mandag Morgen har d.d. udsendt denne pressemeddelelse Danskerne vil bo ved siden af nogen, der ligner dem selv – og helst i et parcelhus. De vil eje deres bolig, og de mener, at samfundet skal tage hensyn til de ældre og svage i boligpolitikken. Det viser en ny undersøgelse, som Mandag Morgen har gennemført i samarbejde med Fonden Realdania.

Den danske befolkning ønsker at bo sammen med andre af samme slags: De danskere, der bor i kvarterer, hvor de ikke ligner naboen, er mindre tilfredse og mere parate til at flytte end danskere, der bor i kvarterer, hvor de ligner naboerne. Samtidig spiller kvarterets omdømme en afgørende rolle for, hvor danskerne slår sig ned. Med andre ord: Boligen og kvarteret har betydning for danskernes identitet og selvopfattelse.

Det er nogle af konklusionerne på den hidtil mest omfattende kortlægning af danskernes boligpolitiske holdninger og deres ønsker og behov i forhold til boligen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i  flere end 1.000 danskeres svar på spørgsmål om deres holdninger til boligen, og er grundlaget for rapporten "Fremtidens boligpolitik", som blev offentliggjort den 24. november 2003.

Undersøgelsen viser også, at ejerformen uden konkurrence er den mest populære boligform:

  • To ud af tre danskere vil bo i et parcelhus eller et rækkehus
  • Blandt de 18 – 29-årige ønsker ni ud af ti at eje en ejerbolig

Boligen er en menneskeret
Derudover dokumenterer undersøgelsen, at danskerne er enige om kerneværdierne i dansk boligpolitik. Det gælder både ejere og lejere. Danskerne opfatter boligen som en menneskeret. Samtidig er der dyb skepsis overfor forslag om liberalisering af huslejen, i hvert fald hvis det sker uden omfattende sociale garantier.

Mix af værdier
Projektleder Anders Hede, Mandag Morgen, der har stået for undersøgelsen, siger: "Undersøgelsen dokumenterer, at danskerne faktisk ikke bare tænker med deres pengepung, når de tænker boligpolitisk. Danskerne tænker i helheder og værdier, herunder især hvordan de svageste på boligmarkedet bliver behandlet. Samtidigt er de varme tilhængere af ejerboliger. Det er et spændende mix af værdier, der burde kunne bruges til at nytænke dansk boligpolitik, fremfor som i dag, hvor den mest er en ideologisk slagmark."

"Vi har finansieret rapporten med det formål at få ny viden om boligbrugernes holdninger til og værdier i boligdebatten. Rapporten lægger op til, at vi tager hul på en mere værdibaseret og fremtidsorienteret boligpolitisk debat. En debat, som tager udgangspunkt i boligbrugernes holdninger og værdier", siger Fonden Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov.

Fredag den 21. november afholdt Fonden Realdania og Mandag Morgen i forlængelse af undersøgelsen en boligdebat, hvor en række politikere og lægfolk diskuterede indhold og mål for en fremtidig boligpolitik i Danmark.

Yderligere information:

Anders Hede, projektleder, Mandag Morgen, tlf. 33 70 71 47 eller 33 93 93 23

Flemming Borreskov, adm. direktør, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66