x

Fra erhverv til bolig med ny vejledning

Pressemeddelelse 19. august 2003

En ny vejledning skal sammen med to demonstrationsprojekter gøre det lettere at omdanne ledige erhvervslejemål til boliger. Københavns Kommune, rådgivningsfirmaet Bascon A/S og Byfornyelse Danmark kortlægger med projektet de praktiske, juridiske og økonomiske problemer, der er forbundet med omdannelsen. Projektet, der i alt beløber sig til cirka 500.000 kr., modtager økonomisk støtte fra Fonden Realdania og Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Mens mange københavnere mangler en bolig, står adskillige kontorer i det centrale København tomme. Det paradoks er grundlaget for en ny rapport, der sammen med to demonstrationsprojekter skal gøre det lettere at omdanne de tomme erhvervslejemål til boliger: "Kontorerne har ofte en placering, der gør dem velegnede og attraktive som boliger. Derfor er der brug for projekter, som redegør for og afprøver, hvilke handlemuligheder, der reelt eksisterer, når disse kontorer skal omdannes til boliger", siger overborgmester Jens Kramer Mikkelsen fra Københavns Kommune.

"Tiden er inde til at se på mulighederne for at få konverteret erhvervsarealer til private boliger", udtaler økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og fortsætter: "Det kan ikke være rigtigt, at der er mange ledige erhvervslejemål samtidig med, at ventelisterne til lejeboliger vokser hvert år. Det er vigtigt at få brugernes og investorernes synspunkter på de praktiske muligheder og eventuelle hindringer for omdannelsen. Derfor støtter Økonomi- og Erhvervsministeriet projektet."

Fonden Realdania, der også støtter projektet økonomisk, lægger vægt på, at mange af erfaringerne fra projektet vil være relevante i lignende projekter rundt om i landet. "Det er ikke kun i København, at paradokset findes. Mange andre danske købstæder oplever det samme. Derfor er der også en stor byudviklingsmæssig værdi i projekter som disse, der kan være med til at sikre, at vores byer følger med udviklingen, og at vi udnytter den eksisterende bygningsmasse optimalt", siger Hans Peter Svendler, fondschef i Fonden Realdania.

Bascon A/S hæfter sig ved projektets praktiske karakter: "Projektet har fokus på at udvikle et praktisk anvendeligt koncept og efterfølgende afprøve det gennem konkrete demonstrationsprojekter,’ siger direktør Anniken Kirsebom fra Bascon A/S, der dog samtidig ikke vil udelukke, at der vil være behov for ændringer af både lovgivning og planmæssig praksis.

Realdania og Erhvervs- og Boligstyrelsen støtter projektet med i alt ca. 350.000 kroner. Bascon A/S og Byfornyelse Danmark står for den resterende finansiering af projektet, der i alt beløber sig til ca. 140.000 kroner. Herudover bidrager også Københavns Kommune med ressourcer i form af arbejdskraft og viden.

Vejledningen er tilgængelig fra slutningen af 2003, og udførelsen af de to udvalgte demonstrationsprojekter forventes at begynde i marts 2004 og være afsluttet i løbet af sommeren 2004.

Yderligere oplysninger

Projektchef Kenny Munck, Bascon A/S, tlf. 39 75 70 28

Fondschef Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 31 15