x

Fremtidens parcelhus er arkitekttegnet og ligger i Gråsten

Pressemeddelelse 15. januar 2003

Arkitekttegnede enfamiliehuse i gode materialer, beliggende nær byen og dog midt i naturen, i en stor, grøn park med kun 30 meter til vandkanten – til en pris som er til at betale. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Fonden Realdania er i projektet Emmashave i Gråsten gået sammen med lokale partnere og en række danske stjernearkitekter om at skabe 13 flotte og gennemtænkte bud på fremtidens parcelhus.

13 sønderjyske familier kan snart se deres hedeste boligdrømme realiseret i Emmashave, på et særdeles smukt beliggende men udtjent havneareal lige uden for Gråsten by. Her har områdets største entreprenør, Torben Golles, og den lokale teglværksejer, Christian A. Petersen, indgået et hidtil uset parløb med 13 af landets mest prominente arkitekter. Målet er at bygge 13 huse, som kan være et eksempel til inspiration og efterfølgelse for nogle af de godt 5500 danske familier, der hvert år bygger eller køber nyt hus.

Det er de 13 arkitekters og deres lokale partneres vision at opføre 13 arkitekttegnede huse, som sætter nye standarder for det danske parcelhus og tilføre det helt nye arkitektoniske, rumlige og ressourcemæssige kvaliteter.

Fonden Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov siger: ”Vi støtter Emmashave, fordi vi ser store muligheder i at fremme nytænkningen af familieboligen i Danmark. Nytænkningen gælder både den arkitektoniske og byggetekniske kvalitet, den fleksible indretning og en ny form for brug af de omkringliggende friarealer. Vi synes samtidig, at det er spændende og befordrende for projektet, at nogle af Danmarks fremmeste arkitekter personligt er involverede i det.”

Koordinatoren for de 13 arkitekter er Lene Tranberg fra Boje Lundborg & Lene Tranberg Arkitekter MAA siger: ”På vegne af arkitektgruppen vil jeg godt understrege, at det er vores fælles vision, at Emmashave-projektet blot bliver det første af et langvarigt og perspektivrigt udviklingsarbejde. Vores ambitioner tager udgangspunkt i en landsdækkende indsats i flere år frem for at forny det danske enfamiliehus”.

Et eksempel til efterfølgelse og inspiration

Også Gråsten kommunens borgmester Bendt Olesen er glad for projektet, der ifølge ham slår flere fluer med et smæk: ”For det første får vi udnyttet et havneareal, der har udtjent sit oprindelige formål. For det andet får Gråsten nu et boligområde, som bliver et eksempel til efterfølgelse og inspiration for fagfolk og boligejere over hele landet i kraft af dets beliggenhed nær byen men dog midt i naturen samt husenes arkitektoniske og materialemæssige standard”, siger han.

De 13 huse på kystgrunden i Gråsten er alle forskellige i udseende, størrelse og indretning men deler det samme idégrundlag: Blandt andet opføres husene i Emmashave alle i 1-2 etager, i de samme farver og i de røde teglsten, der er et af Gråstenegnens håndværksmæssige specialer. Teglen leveres af det traditionsrige teglværk Petersen Tegl Egernsund.

En fleksibel familiebolig med fornuftig økonomi i

De 13 arkitekter har hver tegnet et enfamiliehus med en suveræn udnyttelse af de mellem 135 og 170 kvadratmeter. Samtidig har de udtænkt husene så alle ikke-bærende konstruktioner kan flyttes i takt med, at familien får flere børn eller, at børnene flytter hjemmefra. Husenes haver bliver forholdsvis små og overskuelige – som en konsekvens af, at de færreste travle familier i dag har tid til at holde dem. Til gengæld får de kommende husejere et stort grønt fællesareal at boltre sig på. På denne måde har arkitekterne også i højere grad kunnet tænke hver enkelt hus ind i det smukke landskab og i sammenhængen med de øvrige huse.

Projektets udførende entreprenør er Sønderborg Ingeniør og Byggeforretning, SIB, med Torben Golles i spidsen. Med en baggrund som både bygningskonstruktør og bygmester har han spillet en hovedrolle for at få realistisk økonomi i de 13 arkitekters ideer og visioner. Husene ventes at blive udbudt til en salgspris på 2,1 – 2,6 mio. kr:

"Jeg mener, at den masterplan, som vi her er med til at virkeliggøre med en byggefaglig indsats, kan være nationalt banebrydende for familiehuset i mange generationer. Det er vi stolte af”, fastslår Torben Golles.

Yderligere oplysninger hos:

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66
Lene Tranberg, Boje Lundgaard & Lene Tranberg Arkitekter MAA, tlf. 33 91 07 17

Fakta om Emmashave

Visionen
13 arkitekter, en lokal teglværksejer fra Gråsten, byens entreprenør og Fonden Realdania har sat sig for at virkeliggøre visionen om det nutidige, arkitekttegnet enfamilieshus.

På en attraktiv grund lige ned til vandet ved havnen i Gråsten vil parterne opføre 13 flotte og nytænkende bud på det danske parcelhus. De arkitekttegnede enfamilieboliger vil rumme større rumlige, tekniske og ressourcemæssige kvaliteter end det traditionelle danske typehus, men vil samtidig kunne konkurrere prismæssigt med de traditionelle parcelhus. Husene ventes alle udbudt til en salgspris på 2,1 – 2,6 mio. kr.

De 13 arkitekter har erkendt, at danskerne er i fuld gang med at finde nye måder at bosætte sig på, udfolde sig og leve sammen som familier. Defor vil de skabe 13 huse, med en optimal pladsudnyttelse og med en indbygget fleksibilitet, der gør at husenes indre og disponering kan tilpasses i takt med at familieforøgelse eller børnene flytter hjemmefra. Ideen er samtidig at vise, at plads og inddragning af land til byudvikling kræver ny helhedstænkning.

I Emmashave vil arkitekterne reducere boligernes private haver til fordel for et større fælles friareal, som samtidig gør det muligt at bevare så store dele af det smukke landskab omkring havnen som muligt.

Arkitekterne
De 13 arkitekter, som både fagligt og økonomisk har involveret sig i Emmashave-projektet er blandt landets dygtigste. De har tegnet kongelige biblioteker, kunstmuseer, ambassader, skoler og virksomhedsdomiciler. Nu er turen kommet til familieboligen, som typehusfirmaerne ellers har haft næsten eneret på i over 40 år. De 13 arkitekter er Theo Bjerg fra Theo Bjerg Arkitektfirma i København, Claus Bonderup fra Claus Bonderups Tegnestue i Blokhus,  Johan Fogh fra Fogh & Følner Arkitektfirma i Lyngby,  Kim Herforth Nielsen fra 3 x Nielsen i Århus, Anna Maria Indrio fra C.F. Møllers Tegnestue i København, Poul Ingemann fra Poul Ingemanns Tegnestue i Kerteminde, Boje Lundgaard og Lene Tranberg fra Boje Lundgaard & Lene Tranberg Arkitekter MAA i København, Tage Lyneborg fra Tage Lyneborgs Tegnestue i København, Dorte Mandrup fra Dorte Mandrup Arkitekter i København, Morten Schmidt fra Schmidt, Hammer & Lassen A/S i Århus, Jan Søndergaard fra KHR AS Arkitekter i Virum samt Troels Troelsen fra Henning Larsens Tegnestue i København.

Samarbejdspartnerne
Ud over de 13 arkitekter, har Fonden Realdania, Christian A. Petersen fra Petersens Teglvæk Egernsund og Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning, SIB, bidraget økonomisk til projektet. Gråsten Kommune har bidraget ved at udstykke en meget attraktiv havnegrund ved Gråstens nu nedlagte containerhavn til formålet.

Fonden Realdania
Fonden Realdania har valgt at støtte projektet Emmashave med 2,2 mio. kr. til projektering og formidling af projektet. Fonden er sat i verden med det formål at skabe livskvalitet og fremme kvaliteten i det bebyggede miljø over hele landet. Støtten til Emmashave falder ind under et af Fonden Realdanias fem fokusområder, ”Nye ejerformer, boligformer og bebyggelsesformer”.

Tidsplanen
De 13 arkitekters visioner for enfamiliehuset ligger nu realiseret i form af 13 hustegninger. Nu skal husene markedsføres over for danske familier. Først når 70 procent af alle projektets huse er solgt, går byggeriet i gang. Dette forventes at ske inden eller i løbet af sommeren 2003.