x

Hestebjerggaard ved Lejre skal formidle vores fælles fortid

Pressemeddelelse 29. januar 2003

Fonden Realdania bevilger godt 5 mio. kr. til et bondegårdsprojekt på Hestebjerggård i Gl. Lejre. Dermed bliver den gamle firelængede gård omdannet til et formidlingscenter for områdets natur- og kulturhistorie med hovedvægten lagt på perioden fra år 600 til år 1000, hvor Lejre var Nordens mægtigste kongesæde.

Området omkring Lejre rummer mange spor af vores fælles fortid. De tusinde mennesker, der hvert år besøger egnen, har igennem flere år kunnet få indblik i vore fædres levevis på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter og på Ledreborg Slot. Nu bliver disse unikke historiske steder suppleret med et formidlingscenter på Hestebjerggård.

Gården, der er en karakteristisk dansk bondegård, har også sin egen historie at fortælle. Dens længer stammer fra henholdsvis slutningen af 1700-tallet og midten af 1800-tallet, men via forskellige regnskaber kan gården spores helt tilbage til 1601. Hestebjerggård har navn efter ”Hestebjerget”, den store bakke lige syd for gården, der er dannet under istiden.

”Vi har lagt vægt på, at Hestebjerggård indgår i et samlet kulturmiljø i Gl. Lejre. Med gårdprojektet kan vi se frem til en meget flot formidling af hele egnens natur- og kulturhistorie. For Fonden Realdania er Hestebjerggård desuden et demonstrationsprojekt i den forstand, at vi synliggør hvordan et historisk gårdanlæg kan bevares samtidig med, at det får et nutidigt anvendelsesformål”, siger Fondschef i Fonden Realdania, Mette Lis Andersen.

Fonden Realdania samarbejder med både Staten, Roskilde Amt, Lejre Kommune, Roskilde Museum samt de lokale folkelige foreninger i Lejre om etableringen af formidlingscentret på Hestebjerggård. Staten ejer en del af de fredede områder omkring Gl. Lejre. Desuden har Hestebjerggård været i statens eje siden 1967.

”Hele området ved Gl. Lejre er et af de mest myteomspundne i Danmark. Området nyder statslig bevågenhed i form af fredning, fordi det er vigtigt i en nationalhistorisk henseende. Det kan berette om Danmarks fødsel og tidlige historie. Hestebjerggård ligger lige midt i et historisk centrum med Vikingeskibssætningen på den ene side og spor af de berømte Kongehaller på den anden side. Formidlingscentret skal give de besøgende en forståelse af områdets natur- og kulturhistoriske betydning og desuden hjælpe fantasien på vej”, siger Ole Christiansen, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen.

”Donationen fra Fonden Realdania er helt afgørende for, at vi kan etablere et formidlingscenter på Hestebjerggård. Vi er også meget glade for, at centret bliver til i et så bredt samarbejde, som det er tilfældet. Det er vores hensigt at bruge det nye center til at skabe en sammenhæng mellem landskabets udsagn og tingenes fortælling”, siger Frank Birkebæk, Museumsdirektør på Roskilde Museum.

”Som repræsentant for Lejre Kommune er jeg meget tilfreds med, at områdets unikke historiske og arkæologiske betydning i kraft af formidlingscentret vil blive formidlet til alle interesserede danskere”, siger Lejres borgmester, Jens Hald Madsen.

Yderligere oplysninger hos:
Fondschef Mette Lis Andersen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66
Frank Birkebæk, Museumsdirektør Roskilde Museum, 46 31 65 08
Ole Christiansen, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, 39 47 20 00