x

Realdania investerer i nyt privat Equity selskab

Pressemeddelelse 30. september 2003

Dania Capital har d.d.  udsendt følgende pressemeddelelse
 
Nyt dansk private equity selskab investerer i bygge- og ejendomsindustrien
 
Et nyt private equity selskab, Dania Capital, etableres den 1. oktober 2003. Ud fra et klart branchefokus vil Dania Capital investere i mindre og mellemstore danske virksomheder inden for bygge- og ejendomsindustrien.
Fonden Realdania investerer 600 mio. kr. i Dania Capital. Herudover har ledelsen - bestående af fire partnere - investeret i selskabet. Dania Capital har mulighed for at rejse yderligere kapital fra andre investorer.
 

Det er Dania Capitals strategi at erhverve bestemmende indflydelse i virksomhederne, og investeringerne vil ske i tæt samarbejde med virksomhedernes ledelse og eventuelt andre investorer. Dania Capital forventer således både at deltage i industriens generationsskifter, frasalg af divisioner, ekspansioner (nye produktmarkeder, nye geografiske markeder) samt konsolideringer. Dania Capital vil ikke investere direkte i fast ejendom.

 

Afkast optimeres
”Fonden Realdania ønsker at placere en større del af formuen i unoterede aktier. Dermed understøtter beslutningen om at etablere Dania Capital et af Realdanias hovedformål, nemlig at optimere afkastet af Fondens formue. Vore analyser af bygge- og ejendomsindustrien viser, at vi kan opnå et attraktivt afkast af midler anbragt i et fokuseret private equity selskab i denne industri,” siger adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania.

 

Bygge- og ejendomsindustrien er Danmarks langt største enkeltindustri og udgør over 20% (ca. 400 mia. kr.) af landets bruttoomsætning. Industrien består desuden af flere underindustrier med solide finansielle resultater og et betydeligt potentiale til yderligere værdiskabelse.

 

”Dette sammenholdt med det store antal virksomheder i industrien giver gode muligheder for at skabe et attraktivt afkast gennem køb, udvikling og salg af virksomheder,” siger Dania Capitals adm. direktør,Thomas Dywremose.

 

Ejerperiode 3-7 år
”Dania Capital vil typisk fokusere på virksomheder med en omsætning i størrelsesordenen 100 - 500 mio. kr., og vi forventer en ejerperiode på 3-7 år for hvert enkelt porteføljeselskab. I denne periode vil vi arbejde aktivt med virksomheden både operationelt og strategisk, herunder foretage nødvendige tilkøb og frasalg, for at tilpasse virksomheden optimalt forud for en profitabel exit,” fastslår Thomas Dywremose.

Dania Capital vil udvikle porteføljeselskaberne ved brug af egne kompetencer og i nært samarbejde med medlemmerne af Investeringskomité og Advisory Board (se bilag) samt øvrige netværk. Alle investeringer vurderes således af et kompetent team med stor brancheerfaring og relevant ledelsesmæssig og finansiel baggrund.

 

Med venlig hilsen

Dania Capital

Yderligere information:

Adm.dir. Thomas Dywremose, Dania Capital, tlf. 33 47 66 61, mobil 30 62 44 01.
Adm.dir. Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

Bilag:
Facts om Dania Capital

 

Dania Capital K/S – Fact sheet

Mission: Levere et attraktivt og solidt afkast til sine investorer gennem investering i og salg af unoterede virksomheder inden for klassisk industri, service og handel med primært fokus på bygge- og ejendomsindustrien.

Fonde: Dania Capital K/S – Fond I
Kapitalberedskab på 600 mio. kr., som indenfor de næste 12 måneder kan udvides til 1,2 mia. kr. ved indskud fra andre investorer.
Fonden investerer i sunde, mindre og mellemstore danske virksomheder med en årlig omsætning på mellem 100 og 500 mio. kr. indenfor bygge- og ejendomsindustrien.
Investeringshorisonten vil typisk være 3-7 år.

Advisors: Dania Capital Advisors står for den daglige ledelse af Dania Capital, udarbejder materiale og indstiller investeringsbeslutninger til Investeringskomiteen.

Dania Capital Advisors består af:

- Thomas Dywremose, Managing Partner
- Søren Jessen Nielsen, Partner
- Jørgen Jensen, Partner
- Thor Hvid, Partner
- Anja Bach Eriksson, Associate

Investeringskomite: Investeringskomiteen skal tilse, at investeringsprocedurer og –regler overholdes og skal desuden godkende samtlige investeringer. Komiteen består af:

Steen Weirsøe (adm. dir., Danske Trælast A/S)
Gert Poulsen (investeringschef, Fonden Realdania)

1. januar 2004 tiltræder Lars Johansen (adm. dir., FIH A/S) investeringskomiteen som formand

Advisory Board: Advisory Board skal agere som sparringspartner for Dania Capital Advisors. Medlemmerne vil rådgive om generelle og specifikke forhold i alle faser af en investering, og kan på vegne af Dania Capital indtræde som bestyrelsesmedlemmer i porteføljevirksomhederne.

Advisory Board består af:

Kim Boyter (adm. dir., Pressalit Group A/S)
Holger Brogaard (koncerndirektør, NCC Construction A/S)
Torben Faurby (adm. dir., Stryhns A/S)
Christian Cordsen Nielsen (viceadm. dir., Saint-Gobain Isover A/S)
Preben Tolstrup (koncerndirektør, FLS Industries A/S)

Kontakt: Thomas Dywremose, Managing Partner

Tlf.: +45 3347 6661
Mob.: +45 3062 4401

Dania Capital Advisors
Borgergade 111
DK-1300 København K