x

Realdania støtter projektet "Eventuelle Pårørende"

Pressemeddelelse

13. november 2003

Udstilling om ensomhed Storbyen skaber ensomhed, og samfundets svageste dør ofte alene. En ny udstilling retter blikket mod de mennesker, som mange har hørt om, men som de færreste kender. Fonden Realdania støtter projektet. Fotografier af lejligheder, hvor et menneske er død i ensomhed. En collage af tusindvis af dødsannoncer, hvor staten efterlyser eventuelle pårørende. Portrætter af hjemløse og bistandsmodtagere.

Idérigdom og originalitet er stor, når udstillingen ”Eventuelle pårørende” åbner den 15. november  i Nikolaj Kirkes Udstillingsbygning. Kunstneren Tina Enghoff sætter med fotografier og video fokus på de ufortalte og ukendte historier om ensomme menneskers liv. Samtidig udgiver hun en fotobog med tekst af dr. med. Preben Brandt, der for tiden forsker i hjemløse og udstødtes vilkår i storbyerne.

"Tina Enghoff stiller meget relevante spørgsmål med sin udstilling. Hun fortæller historien om de konsekvenser, som et dårligt fysisk miljø kan have for de svageste i samfundet, og hun spørger, om det skal blive ved med at være sådan. Derfor er hendes projekt en del af det fundament af viden, engagement og oplysning, som lægger selve grunden for Realdanias uddelinger", siger Hans Peter Svendler, fondschef i Fonden Realdania, der i alt støtter projektet med 250.000 kroner.

Om baggrunden for at trække de ensomme eksistenser frem i lyset på denne måde, siger Tina Enghof: "For mig er det vigtigt at åbne andres øjne for de usle forhold, mange lever under. Det var vigtigt at rette fokus mod nogle menneskeskæbner, der egentlig er ret usynlige. Jeg oplevede, at projektet tvang mig til at overskride nogle af mine egne grænser, og sådan vil billederne sikkert også virke på andre. Men er noget vigtigt nok, kan man klare næsten hvad som helst. Også lugten og lejlighedernes udseende".

Debatarrangement
Hvor Enghoff med sine fotografier og videoer stiller spørgsmål, skal en paneldebat i kirkens udstillingsrum i januar 2004 forsøge af give nogle af svarene. Hvad kan man f.eks. gøre ved de store sociale boligbyggerier? Hvordan kan det være, at der i København dør 65% flere ensomme end i Storstrøms Amt? Og hvis ansvar et det i det hele taget? I paneldebatten deltager bl.a. dr. med. Preben Brandt. Fonden Realdania støtter også debatarrangementet.

Yderligere oplysninger

Fondschef Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666
Kommunikationschef Birgitte Boesen, Fonden Realdania, tlf. 3288 5220 / mobil 2969 5220