x

Realdanias kulturanalyse

Pressemeddelelse 8. oktober 2003

Download en sammenfatning af rapporten i bunden af dokumentet. Danskerne og de danske kulturinstitutioner forventer et øget kulturforbrug fremover. Det er én af konklusionerne fra den kulturanalyse, som PLS RAMBØLL Management har udført for Fonden Realdania med det formål at få et overblik over danskernes kulturforbrug og danske kulturinstitutioners driftsforhold.

Oprindeligt var analysen tænkt alene som et internt redskab for Realdania, når fonden skal vurdere ansøgninger om medfinansiering til nye kulturprojekter. Imidlertid har offentligheden vist så stor interesse for undersøgelsen allerede inden datamaterialet forelå, at Realdania har besluttet at offentliggøre kulturanalysen i dens hovedtræk.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

  • De mest besøgte kulturinstitutioner er biografer, museer og musiktilbud, mens de mindst besøgte er oplevelsescentre og akvarier.
  • Danskerne bruger i gennemsnit 180 kr. om måneden på kulturoplevelser. Kulturforbrugere i Københavns amt bruger gennemsnitligt mest (222 kr.) og kulturforbrugere i Viborg Amt mindst (120 kr.)
  • Halvdelen af kulturinstitutionerne har haft et stigende besøgstal de seneste tre år og hele 67% forventer flere besøgende fremover.
  • 74% af kulturinstitutionerne har haft overskud eller 0-resultat set over de seneste tre år, mens 18% har haft underskud.

Den danske kulturforbruger har adgang til et mangfoldigt kulturudbud. Der er til gengæld stor forskel på, hvor mange besøgende de forskellige typer af kulturinstitutioner har. Kulturforbrugerne bruger oftest biografer, museer og musiktilbud, mens de mindst besøgte kulturinstitutioner er oplevelsescentre og akvarier. Tilsvarende er der store regionale forskelle, når det gælder omfanget af danskernes kulturforbrug. Det er i Hovedstadsområdet, man finder de mest aktive kulturforbrugere.

Danskerne bruger gennemsnitligt 180 kr. om måneden på kulturelle oplevelser, og der er forventninger om at det vil vokse yderligere: 23% af danskerne regner med et øget kulturforbrug i 2003 sammenlignet med sidste år.

Samtidig oplever kulturinstitutionerne et stigende antal besøgende. Inden for de seneste tre år har omkring halvdelen af kulturinstitutionerne haft voksende besøgstal, mens 32% af institutionerne, har haft et uændret besøgstal. Det ser ud til, at den positive udvikling fortsætter, idet 67% af kulturinstitutionerne har positive forventninger til, at de får flere besøgende i fremtiden. Forventningerne giver sig samtidig udslag i, at 38% af kulturinstitutionerne har planer om at udvide de fysiske rammer væsentligt inden for de kommende tre år.

Økonomisk set er de danske kulturinstitutioner også inde i en positiv udvikling. Blandt kulturinstitutionerne er der 74%, som har haft overskud eller 0-resultat set over de seneste tre år, mens 18% har haft underskud.

Analysen er baseret på interviews med 2.977 danskere og 681 kulturinstitutioner. Datamaterialet er repræsentativt fordelt m.h.t. kulturgenrer samt geografiske og demografiske variable.

Se sammenfatningen af rapporten i pdf-format her.

For yderligere information:

Kommunikationschef Birgitte Boesen, Fonden Realdania,  tlf. 3288 5220

Fondschef Hans Peter Svendler Nielsen, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666