x

Realdania støtter udstilling om "Bedre byggeskik - Bevægelse og bygninger"

Pressemeddelelse 3. februar 2004

Den 6. februar 2004 åbner Museet for Holbæk og Omegn særudstillingen ”Bedre Byggeskik – Bevægelse og Bygninger”. Udstillingen fortæller om bevægelsen og  foreningen ”Bedre Byggeskik”. Landsforeningen ”Bedre Byggeskik blev stiftet i 1915 med det formål, at højne kvaliteten i det almindelige byggeri. Udstillingen er økonomisk støttet af Fonden Realdania.
 

Udstillingen er produceret af Holbæk Museum i samarbejde med arkitekt m.a.a. Lars Sand Kirk, og  er en del af et større formidlingsprojekt. Ud over udstillingen vil der også blive udgivet en publikation, arrangeret foredrag og byvandringer samt fremstillet undervisningsmateriale. Publikationen, der udkommer i løbet af foråret, er skrevet af museumsleder mag.art. Lene Floris.

 

En forening for gode boliger af håndværksmæssig kvalitet
”Bedre Byggeskik” var en alsidig forening for arkitekter og bygmestre, der alle havde det til fælles, at de ønskede at rette opmærksomheden mod gode huse i enkle materialer og med gode håndværksmæssige løsninger. Foreningen tilbød igennem Tegnehjælpen blandt andet konsulent-hjælp ligesom man arrangerede kurser for bygmestre og udarbejdede typetegninger til gårde og huse i både land og by.

 

Udstillingen viser eksempler på tegninger fra markante arkitekter som Ivar Bentsen, Marius Pedersen og Harald Nielsen fra perioden ca. 1910-50 – alle inspireret af tanker fra ”Bedre Byggeskik”.

 

Kan vi lære noget af historien om Bedre Byggeskik?
”Historien om Bedre Byggeskik er et af den nyere arkitekturhistories fremmeste eksempler på en bevægelse, der bredt og målrettet har arbejdet for en højnelse af den danske bygningskultur. Historien om bevægelsen er meget vedkommende formidling i en tid, hvor mange har fokus på at forbedre byggeriets kvalitet og øget livskvaliteten gennem det byggede miljø” siger direktør Hans Peter Svendler fra Fonden Realdania, der åbner udstillingen d. 7. februar.

 

Udstillingen kan ses på Holbæk Museum fra 7. februar 2004 til og med 15. august.

Senere på året vises den på Museet på Sønderborg Slot, hvorefter den turnerer til andre danske museer.

 

Yderligere oplysninger
Museumsleder, mag.art  Lene Floris, 59 43 23 53
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 70 11 66 66