x

Dansk motorvejsnet kan føre til sammensmeltede byer

Pressemeddelelse

24. marts 2004

En uendelig række af virksomheder, fabrikker og huse tværs over Sjælland og Fyn og op gennem Østjylland. Det billede kan om nogle år muligvis blive til virkelighed, hvis den nuværende planlægning langs det danske motorvejsnet fortsætter. Det er en af konklusionerne i første del af den omfattende undersøgelse "Byen, vejen og landskabet", der er realiseret i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, KVL og Vejdirektoratet med støtte fra Fonden Realdania.

Udbygningen af det danske motorvejsnet har stor betydning for udviklingen af de danske byområder. Det er attraktivt for virksomheder og fabrikker at bygge på grundene langs motorvejene.

”Hvis bebyggelserne ved siden af motorvejene skyder op med det tempo, de har på nu, vil området mellem København og Århus i stigende grad komme til at fremstå som en lang række sammenvoksede perler på en snor”, siger projektleder Henrik Harder Hovgesen, der står bag undersøgelsen.

Sammenhæng mellem byen, vejen og landskabet
Undersøgelsen bygger på tal fra Danmarks Statistik, og viser hvordan Danmark over en 20-årig periode har udviklet sig til at bestå af to større pendlerområder med tyngdepunkter i København/Østsjælland og Århus/Østjylland. Flere og flere virksomheder vælger at bygge langs motorvejene, fordi det giver en maksimal daglig eksponering til de forbipasserende bilister og samtidig letter adgangen for kunder og leverandører.

Det er den tendens, der skaber de sammenhængende båndbyer langs motorvejsnettet.

Anden del af undersøgelsen "Byen, vejen og landskabet", skal beskæftige sig med sammenhængene mellem vej og landskab og med visionerne for fremtidige motorvejsstrækninger. Undersøgelsen forventes færdiggjort i 2005.

Realdanias direktør Hans Peter Svendler siger om baggrunden for støtten, at ”Projektet adskiller sig fra andre trafikforskningsprojekter ved, at det forholder sig til både udvikling, oplevelse og udformning og behandler den urbane motorvej, naturmotorvejen og pendlermotorvejen i en rumlig sammenhæng. Det vil være oplagt at drage nytte af projektets resultater i den praktiske planlægning af kommende motorvejs- og andre infrastrukturprojekter.”

Download af billeder, fakta-ark og kort til fri publicering kan ske fra projektets hjemmeside http://www.bvl.aau.dk/

Yderligere oplysninger:
Ph. D. M.A., Henrik Harder Hovgesen, tlf. 96 35 84 30.
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 70 11 66 66