x

En mulig ny vej for Christiania

Pressemeddelelse 2. juli 2004

KAB - Bygge- og Boligadministration har udsendt følgende pressemeddelelse: Christianias beboere kan overraske alle ved at danne en fælles almen boligorganisation. Idéen kommer fra den almene boligorganisation KAB - Bygge- og Boligadministration. Fonden Realdania finansierer en udredningsfase.

Forslaget om en almen boligorganisation er et forsøg på at konkretisere Christianias ønske om en fond. Hvis Christiania vælger at organisere Christiania som en almen - eller almennyttig - boligorganisation, er der efter KAB’s opfattelse flere store fordele:

  • Christiania vil kunne bevare sin identitet
  • Christianitterne vil kunne tage medansvar via en beslutningsdygtig organisering
  • Christianitterne vil fortsat have fælles brugsret til fælles bygninger, anlæg m.v.
  • Der kan fortsat ikke spekuleres økonomisk i boligerne
  • Tildeling af boligerne vil ske via et gennemskueligt og decentralt udvælgelsessystem

- Det er mit håb, at Christiania og det danske samfund kan mødes i en “vind-vind” situation. Lad os forsøge det. Jeg tror, at der er rigtig gode muligheder, siger Jesper Nygård, der er administrerende direktør i KAB.

Christiania kan udvikles med respekt for områdets særpræg og mangfoldighed, og samtidig kan der sikres en organisering af boligerne på en ansvarlig måde.

Det er en utraditionel tanke, at christianitterne kan danne en almen boligorganisation. Christianitterne ønsker en fond og boliger, der ikke kan spekuleres i. Det kan opfyldes ved en almen boligorganisation.

- Vi har tænkt os grundigt om i KAB, inden vi besluttede at gå videre med idéen. Flere har været med til at inspirere os til at tage dette initiativ - lige fra folk tæt på Christiania til Københavns overborgmester. Vi har på denne baggrund været i løbende dialog med en række centrale interessenter. Alle siger til mig, at det er så spændende og fornyende en idé, at den simpelthen skal prøves af, siger Jesper Nygård.

Vi har via kontakt med Christianias advokater Foldschack og Forchhammer præsenteret idéen for de christianitter, der sidder i Christianias advokatgruppe. De har en sund skepsis og kritisk holdning til idéen, men er åbne overfor at KAB kan undersøge det nærmere for at se, om bukserne holder, fortsætter Jesper Nygård.

Flemming Borreskov, der er administrerende direktør i Fonden Realdania, siger om baggrunden for fondens økonomiske støtte:

- Alle parter bør have en interesse i, at denne sag løses på en langsigtet og konstruktiv måde. Christiania er et enestående sted, og det vil være en god løsning, at Christiania fortsat har sin alternative mangfoldighed og rummelighed - og at dette opnås indenfor almindelig lovgivning, siger Flemming Borreskov.

Jesper Nygård siger om KAB’s formål med at gå ind i debatten om Christianias fremtid: - KAB ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet, og hvis vi kan spille en positiv rolle, så vil vi gerne det. Det vil være godt for København, hvis hovedstaden fortsat kan beriges af Christianias gode og kreative sider.

Folketinget vil få sikkerhed for, at kravene i det nye brede forlig om Christiania kan efterleves: Bygningerne kan forbedres og renoveres (f.eks. brandsikkerhedmæssigt), christianitterne tager medansvar via en beslutningsdygtig organisering og christianitterne skal kun betale en husleje efter et princip om, at udgifterne alene skal dække de faktiske omkostninger.

KAB vil i den kommende tid arbejde for at beskrive modellen, og vil søge løbende dialog med de relevante parter: Christiania (både advokaterne og christianitterne), Københavns Kommune og staten. Modellen vil blive offentliggjort, og det forventes at ske i den sidste del af oktober 2004.

Ønskes yderligere oplysninger er redaktionen velkommen til at kontakte:
Jesper Nygård, adm. direktør i KAB,
telefon 33 63 11 11 (direkte nr.), 21 24 00 10 (mobil) eller e-mail: jny@kab-bolig.dk
Flemming Borreskov, adm. direktør i Fonden Realdania,
telefon 70 11 66 66, eller e-mail: flb@realdania.dk