x

Fonden Realdania klar til at købe herregården Nørre Vosborg

Pressemeddelelse

27. april 2004

Fonden Realdania er parat til at skrive endeligt skøde på den historiske herregård Nr. Vosborg i Vestjylland. Det er konklusionen efter, at de tunge processer med erhvervskoncept og myndighedsgodkendelser nu er gennemført på tilfredsstillende vis.

Med denne beslutning vil herregårdanlægget med sine historiske bygninger, anlæg og landskabelige helheder fremover kunne fungere som et erhvervsmæssigt og kulturelt samlingspunkt i regionen.

Så snart skødet er underskrevet vil Realdania i tæt samarbejde med Ringkjøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune kunne gå i gang med at realisere planen om at bevare og udvikle det historisk værdifulde kulturmiljø til en kulturel og erhvervsmæssig dynamo for Midt- og Vestjylland.

”Vi ønsker at stille Nr. Vosborg til rådighed for regionen, og vi er meget glade for den positive opbakning, som planerne har fået fra såvel erhvervslivet og kulturlivet samt fra Ringkjøbing amt og Ulfborg-Vemb kommune. Det er resultatet af adskillige måneders intensivt arbejde, der nu gør, at vi kan sætte pen til papir”, udtaler adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania.

Bag beslutningen ligger en tung og lang proces, som omfatter plan- og miljølovgivningen, landbrugslovgivningen og bygningsfredningslovgivningen. Der er bl.a. gennemført en VVM-redegørelse i Ringkjøbing amts regi, og denne har efterfølgende været i gennem en offentlig høringsfase.

Tidligere på måneden besluttede Ringkjøbing amt og Ulfborg-Vemb kommune at indskyde h.h.v. 12 mio. kr. og 2 mio. kr. i den nyetablerede erhvervsdrivende fond – Driftsfonden Nr. Vosborg. Samtidig vil Ringkjøbing amt give Driftsfonden Nr. Vosborg et årligt tilskud på 2,4 mio. kr. til gennemførsel af kulturarrangementer.

Driftsfonden Nr. Vosborg er oprettet med det formål at stå for driften af de restaurerede bygninger og de vigtigste tilliggender til Nr. Vosborg og dermed sikre herregården for offentligheden i form af et kultur- og oplevelsescenter. I den forbindelse er det tanken at bortforpagte den kommende kursus- og udlejningsvirksomhed.

Fra flere sider i det midt- og vestjyske har der igennem det sidste år været meget positiv interesse for den foreliggende plan om at bevare og udvikle Nr. Vosborg og give herregården en nutidig anvendelse. I efteråret tilkendegav erhvervslivet, at man agter at lægge aktiviteter på herregården for knap 4 mio. kr., når det nye Nr. Vosborg efter planerne i 2007 slår dørene op.

 

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania,
telefon 7011 6666