x

Utraditionel ombygning af industribygninger i Vestbyen i Horsens

Pressemeddelelse 2. december 2004

To gamle industribygninger fra 1887 og 1900, der ligger i kvarteret Vestbyen i Horsens, skal ombygges til et moderne kvarterhus. Ideen er, at bygningerne i det gamle industri- og arbejderkvarter skal rumme udstillinger, undervisning, musikudfoldelse og cafe-liv. Med en bevilling på op til 2 mio. kr. ønsker Fonden Realdania at støtte projektet, der dog stadig mangler mellem 3 til 4 mio. kr. for komme op på de ca. 17 mio. kr., det koster at få det moderne beboerhus realiseret. Huset skal styres af brugerne.

Bag ombygningen står Horsens Kommune og Kvarterløftprojektet Vestbyen. Det er en del af det overordnede mål, at projektet skal være med til at udvikle området både socialt og kulturelt. De lokale beboere har været aktive i processen med at formulere, hvad de eksisterende bygninger skal bruges til. Beboerne vil også blive involveret i selve byggefasen, og tillige vil hovedentreprenøren blive forpligtet til at ansætte praktikanter og varetage aktiveringsopgaver i forbindelse med byggeprocessen.

Arkitektonisk er ombygningen særlig interessant pga. sin utraditionelle måde at løse de nutidige krav til brandforhold og varmeisolering på. Normalt isoleres bygninger indvendigt, men Tegnestuen Vandkunsten, der sammen med beboerne i kvarteret er arkitekterne bag projektet, har foreslået en løsning, hvor isoleringen foretages udvendigt.

Den udvendige isolering vil blive beplantet med efeu, og resultatet bliver et grønt ’gardin’, som kommer til at dække store dele af facaden. Flere steder holdes bevoksningen nede, sådan at den oprindelige bygning træder frem, og andre steder vil selv de gamle vinduer blive tildækket. Resultatet er en facade med et varieret udtryk, der skifter markant alt efter tidspunktet, da indendørsbelysningen om aftenen vil skinne ud gennem det grønne.

Den nyskabende løsning på isoleringen er en af grundene til, at Realdania finder ombygningsprojektet interessant. ”Ved at undgå den indvendige isolering bibeholdes en del af bygningens oprindelige identitet, som ellers ofte forsvinder i forbindelse med ombygninger”, udtaler direktør Hans Peter Svendler, Realdania. ”Med den utraditionelle løsning, som projektet lægger op til, er der tilmed gjort en væsentlig indsats for en udvendig iscenesættelse af de gamle bygninger i et imødekommende, tidssvarende og overraskende udtryk.”

Realdanias støtte går til rådgivningsydelser.

Yderligere oplysninger
Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune 76 29 25 98
Projektleder Lars Bo Lindblad, Fonden Realdania, 70 11 66 66