x

Ny rapport - en mulig vej for Christiania

Pressemeddelelse 21. december 2004

KAB har udsendt følgende pressemeddelelse: Med rapporten “En mulig vej for Christiania” belyser KAB ideen om at give fristaden en fremtid som fond og almen boligorganisation. Det er nu op til christianitterne, staten og Københavns Kommune at afgøre, om det skal være den fremtidige løsning for Christiania

Tirsdag den 21. december 2004 har KAB - Bygge- og Boligadministration udsendt rapporten: “En mulig vej for Christiania - som fond og almen boligorganisation”.
 
”Rapporten rummer nogle brugbare og velkendte løsninger. Vi håber, at den kan bruges af de tre parter, der skal finde en langsigtet løsning for Christiania: Beboerne selv, Folketinget og Københavns Kommu­ne,” siger KAB’s adm. direktør Jesper Nygård.
 
Rapporten beskriver mulighederne for Christianias fremtid organisatorisk bygget op omkring en fond og en almen boligorganisation. Mere præcist foreslår KAB:
  • At der stiftes en fond, som bliver ejer af erhvervsbygningerne på Christiania og som støtter og forestår de sociale, kulturelle og kreative aktiviteter.
  • At de ca. 420 boliger og deres fælles­arealer samles i en almen boligorgani­sation, styret af christianitterne selv via beboerdemokratiet.
  • At fonden og boligorganisationen ind­går en samarbejdsaftale, så christianit­terne oplever, at de fortsat kan opstille og gå efter fælles mål og udvikle Christiania med respekt for områdets særpræg og mangfoldighed.
Sammenfattende er der efter KAB’s opfattelse flere fordele ved at forsøge at realisere modellen med en fond og en almen boligorganisation:
  • Christiania vil kunne bevare sin identitet.
  • Staten, Københavns Kommune og christianitterne vil få en ny og direkte måde at samarbejde på.
  • Christianitterne vil fortsat have indflydelse på udviklingen af både boligområder og af fristadens sociale og kulturelle aktiviteter.
  • Der kan fortsat ikke spekuleres økonomisk i boligerne. Almene boliger er non-profit boliger.
  • Tildeling af boligerne vil ske via et gennemskueligt og decentralt udvælgelsessystem.
“Christiania er ikke alene et bygningsmæssigt og kulturelt spændende og mangfoldigt lokalsamfund. Christianitterne løfter også på enestående vis en boligsocial opgave for en række mennesker, som uden lo­kalsamfundet Christiania ville være ilde stedt.” fremhæver Jesper Nygård.
 
Baseret på en registrering af nogle udvalgte bygninger og en kategorisering af alle ejendomme er det vurderingen, at det vil koste mellem 230 og 250 millioner kroner at gennemføre en samlet genopretning af bygningerne på Christiania. For den pris kommer Christianias bygninger i en stand, så alle forhold omkring brandsikkerhed, konstruktioners bæredygtighed og sundhed er gode og lovlige.
 
Rapporten giver også bud på, hvordan økonomien i modellen hænger sammen. Både Fonden Christiania og Boligorganisationen Christiania vil dannes som robuste økonomiske enheder. Boligerne forudsættes finansieret som almindelige almene boliger. Christianitterne betaler rente og afdrag via huslejerne. Og som det vigtigste: Det giver en husleje på under 400 kr./m²/år, hvilket er helt afgørende, hvis christianitter­ne fortsat skal kunne bo på Christiania.
 
Et meget bredt flertal i Folketinget forventer, at christianitterne i løbet af første halvår 2005 vil være i stand til at forhandle en løsning om den fremtidige organisering og ejerform på Christiania på plads med staten og Københavns Kommune. KAB’s rapport er et bud på nogle fornuftige og langsigtede fremtidige betingelser for alle parter.
 
KAB’s rapport er virkeliggjort med økonomisk støtte fra Fonden Realdania, og den er blevet til på baggrund af dialog med bl.a. forhandlings- og følgegruppen på Christiania, Christianias advokater samt statens og kommunens repræsentanter.
“Netop dialog er den eneste vej til at skabe varige løsninger på Christiania. For Realdania er det vigtigt, at en kommende løsning tilgodeser Christianias mangfoldighed, udviklingskraft og sociale rummelighed. Og at nybyggeriet bliver udviklende og nyskabende," siger adm. direktør i Fonden Realdania,  Flemming Bor­reskov.
 
Rapporten “En mulig vej for Christiania - en fond og en almen boligorganisation” findes i elektronisk form sammen med de tekniske bygningsregistreringer på KAB’s hjemmeside: www.kab-bolig.dk. På denne hjemmeside ligger også udvalgte figurer m.v.
 
Ønskes yderligere oplysninger og kommentarer er redaktionen velkommen til at kontakte:
Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, telefon 33 63 11 11 (direkte nr.), 21 24 00 10 (mobil) eller e-mail: jny@kab-bolig.dk
Flemming Borreskov, adm. direktør i Fonden Realdania, telefon 70 11 66 66, eller e-mail: flb@realdania.dk