x

Nyt forskningscenter skal lægge grunden til en nødvendig strategisk indsats inden for byggeriet

Pressemeddelelse 21. december 2004

Med ”Center for Ledelse i Byggeriet” har Fonden Realdania iværksat et forskningscenter, som skal udvikle ny viden om de ledelsesmæssige udfordringer, der gør sig gældende i byggesektoren. Målet er at skabe det videnmæssige fundament, der kan lægge grunden til den nødvendige strategiske indsats for udvikling af den danske byggesektor. 

Center for Ledelse i Byggeriet vil som noget nyt studere de ledelsesmæssige problemstillinger i byggeriet ud fra et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt. Målet er at skabe et paradigmeskift for ledelsesforskningen i dansk byggeri ved at introducere nye faglige discipliner, nye forskningsinstitutioner og nye forskere til de eksisterende forskningsnetværk på området.
 
Forskningsindsatsen vil blive fordelt på en række emner, der ud fra forskellige perspektiver berører ledelsesmæssige problemstillinger. Det gælder blandt andet roller og identiteter blandt byggesektorens aktører, innovation i byggesektoren, økonomiens betydning, viden og læring i virksomhederne, samt nye organisationsmodeller.
 
Center for Ledelse i Byggeriet bliver et ”forskningscenter uden mure”. Det består således af et netværk af forskere fra flere forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner. Ledelsesmæssigt og administrativt vil centret have centrum på CBS Handelshøjskolen i København.
 
Alle centrets projekter kommer til at foregå i samarbejde mellem forskere og virksomheder i byggesektoren. Ambitionen er på den måde at skabe forskning ud fra et realistisk syn på sektoren med dens indbyggede kompleksitet og usikkerhed. Forskningen skal på den måde gør os klogere på, hvordan det bliver muligt at handle rationelt og effektivt under disse ofte ufuldkomne vilkår.
 
”Problemerne i byggesektoren er for så vidt tydelige for alle. Flere analyser peger på, at produktiviteten, kvaliteten og ledelseskraften skal styrkes”, udtaler direktør Hans Peter Svendler, Realdania. ”De efterhånden gammelkendte problemer med ringe produktivitetsudvikling, kvalitetsbrister og manglende indtjening kræver, at vi forsøger at tænke anderledes. Med Center for Ledelse i Byggeriet ønsker vi at skabe den nye viden, som kan genformulere dagsordnerne for sektorens udvikling”, forklarer han.
 
Kristian Kreiner, professor ved CBS Handelshøjskolen i København, bliver leder af forskningscentret, der etableres for en 5-årig periode, 2005-2009.
Fonden Realdania bidrager med 25 mio. kr. til centrets forskning. Hertil kommer et beløb i samme størrelsesorden fra de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner.
 

Yderligere oplysninger
Leder af Center for Ledelse i Byggeriet, professor Kristian Kreiner, CBS Handelshøjskolen i København, telefon 38 15 28 00
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, telefon 70 11 66 66

Faktaark – Center for Ledelse i Byggeriet (Realdania Forskning)

Bestyrelsen for Center for Ledelse i Byggeriet
Finn Junge-Jensen, rektor CBS Handelshøjskolen i København
Lars Holten Petersen, bestyrelsesformand Byggeriets Evaluerings Center
Søren Ulslev, Adm. direktør NCC Construction Danmark A/S
Hans Peter Svendler, direktør Fonden Realdania.

Realdania Forskning
Realdania Forskning udgør rammen om Realdanias støtte til store, markante forskningsinitiativer – såkaldte forsknings-flagskibe inden for det byggede miljø.

Forskningen under Realdania Forskning skal på et videnskabeligt grundlag bidrage til udvikling af helhedsorienteret og operationel viden om problemer og udviklingsmuligheder i det byggede miljø, herunder skabe et kvalificeret videngrundlag for debat og støtte til beslutningstagerne overalt i det byggede miljø.

Forsknings-flagskibene vil i praksis få karakter af forskningscentre. Hvert forskningscenter består af forskellige forskergrupper fra et mindre antal forskningsinstitutioner, der indgår i et forpligtende netværkssamarbejde. Forskningen skal have en høj videnskabelig kvalitet og internationalt perspektiv. Det vil være et vigtigt mål at engagere byggesektorens virksomheder og organisationer i forskningscentrenes aktiviteter.

Realdania Forskning omfatter i alt fire forskningscentre

Center for Ledelse i Byggeriet – Realdania Forskning
Centerleder professor Kristian Kreiner, CBS Handelshøjskolen i København, tlf.: 38 15 28 00

Center for Byrumsforskning – Realdania Forskning
Centerleder professor Jan Gehl, Kunstakademiets Arkitektskole i København, tlf.: 32 68 66 40

Center for Strategisk Byforskning – Realdania Forskning
Centerleder forskningschef Gertrud Jørgensen, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL, Tlf.: 35 28 18 28

Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning
Centerleder forskningschef Hans Kristensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (indtil 1. januar 2005: Statens Byggeforskningsinstitut, tlf.: 45 86 55 33