x

Nyt liv i Fredericias gamle rådhus

Pressemeddelelse

5. november 2004

Fredericias gamle Råd-, Ting- og Arresthus, der er opført af arkitekten Ferdinand Meldahl, er blevet købt af Realdania Ejendomme A/S. Med købet har Realdania Ejendomme A/S ønsket at genåbne bygningen for offentligheden og dermed skabe nyt liv i det gamle fredede Rådhus.


Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er opført i 1860 og fungerede helt frem til 2003 som byens Ting- og Arresthus – i de senere år dog kun som retsbygning for kriminalretten.

Bygningens arkitekt, Ferdinand Meldahl, er mest kendt for at have tegnet marmorkirken i København og for genopbygningen af Frederiksborg Slot. Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er et eksempel på Meldahls frie historicisme med inspiration fra hans talrige rejser i Europa og Nærorienten. Den repræsenterer samtidig norditaliensk middelalder og byzantinsk stil og er et af Meldahls hovedværker i Jylland. Både bygningen og den omgivende fængselsmur blev fredet i 1980.

Det gamle Rådhus ligger ved den brolagte pladsdannelse på hjørnet af Vendersgade og Sjællandsgade og markerer sig arkitektonisk og skalamæssigt smukt i Fredericias karakteristiske byplan. Den pavillonagtige bygning er opført i to etager i røde og grå mursten med tre gavlpartier på facaden. Bygningens ydre fremtoning og autenticitet er i det væsentlige intakt og forskånet for større bygningsmæssige ændringer. Bygningen står dog overfor en gennemgribende genopretning med restaurering og nyindretning.

”Det har været vores ønske igen at give det gamle Rådhus en offentlig funktion, og på den måde åbne bygningen for byens borgere”, udtaler Peter Cederfeld, direktør i Realdania Ejendomme A/S.

Realdania Ejendomme A/S har derfor indgået en lejeaftale med Fredericia Kommune, som blandt andet agter at anvende bygningen til bl.a. at huse byens turistkontor.  

Yderligere oplysninger
Realdania Ejendomme A/S, Direktør Peter Cederfeld, tlf. 70 11 06 06