x

Ny vejledning med fokus på omdannelse af erhvervslokaler til boliger

Pressemeddelelse 21. april 2004

Bascon A/S og Københavns Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse:

En ny vejledning sætter fokus på, hvordan nogle af de mange ledige erhvervslejemål i København i praksis kan omdannes til boliger. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde mellem rådgivningsfirmaet Bascon A/S, Københavns Kommune, Byfornyelsesselskabet Danmark samt MT Højgaard, og er økonomisk støttet er Fonden Realdania samt Erhvervs- og Boligstyrelsen.
 

Potentialet er stort
Alene i løbet af de seneste 10 år er antallet af københavnere vokset med 35.000, og efterspørgslen efter gode familieegnede boliger stiger fortsat. Sideløbende er der sket et fald i efterspørgslen på erhvervslokaler i de centrale dele af København. For tiden står ca. 350.000 kvadratmeter kontorlokaler ledige i Hovedstaden.

Den  nye vejledning ”Erhverv til Bolig” anviser på en praktisk og tilgængelig måde, hvordan mange af disse ledige erhvervslejemål med fordel kan omdannes til boliger under de nuværende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.

Realistisk at omdanne flere ledige erhvervslejemål til boliger
Tidligere har konvertering af erhvervslejemål til boliger ikke altid været en økonomisk sund løsning. Men den fortsat lave rente i kombination med nye låneformer er med til at gøre det realistisk at omdanne langt flere kontorlejemål til boliger.

”Det er bestemt ikke længere urealistisk, at op imod 10% af de ledige erhvervslejemål med fordel kan omdannes til boliger under de nuværende rammebetingelser”, udtaler projektchef Kenny Munck fra Bascon, som har været projektleder på udarbejdelsen af vejledningen.

”Kortlægningen af barrierer og handlemuligheder har været en vigtigt forudsætning for at løse problemerne i relation til omdannelse af ledige erhvervslejemål til boligformål”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania, ”Den nye vejledning kan være en yderligere hjælp til den positive udvikling der er i gang i forhold til etablering af flere boliger i København og andre større byer i Danmark.”

"København er populær for både familier og erhvervsliv. Men ingen kan være tjent med, at vi har mange ledige kontorlokaler og samtidig efterspørgsel efter boliger. Derfor ser jeg frem til denne vejledning i, hvordan man bedst muligt og til gavn for alle kan få lavet en række dejlige hjem ud af forladte kontorer. Når lovgivningen er faldet på plads på Christiansborg betyder det, at vi dels får flere boliger i København, dels at vi får pustet liv i det byggefag, der er hårdt ramt af arbejdsløshed. Det er en ekstra gevinst," siger overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Vejledningen følges op af en konference og et demonstrationsprojekt
Allerede den 22. april afholdes en konference i Kulturhuset på Islands Brygge fra kl. 15.00–17.00. Her vil vejledningen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at drøfte vejledningen med arbejdsgruppen. Tilmelding til konferencen sker hos: Byens Netværk, att. Henriette S. Larsen Parallelvej 2, 2800 Lyngby - tlf. 45 97 26 32 / fax 45 97 22 12.

I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen bliver der også gennemført et konkret demonstrationsprojekt, som har til formål at afprøve vejledningen. Demonstrationsprojektet forventes færdigt i løbet af 2004, og de praktiske erfaringer herfra vil blive offentliggjort som et tillæg til vejledningen.

Vejledningen koster kr. 30,- + porto, og kan erhverves hos Byens Netværk samt i begrænset omfang hos Københavner Information på Rådhuspladsen.

Yderligere oplysninger
Projektchef Kenny Munck, Bascon A/S, tlf. 39 75 70 28