x

Omkring en spejldam

Pressemeddelelse 8. november 2004

Valdemars Slot på Tåsinge er Fynsområdets bedst bevarede barokanlæg – og samtidig Danmarks eneste slot, hvor hele gårdrummet udgøres af en spejldam. Spejldammen og det omgivende haveanlæg trænger dog til en omfattende renovering. Fonden Realdania har finansieret udarbejdelsen af en plan for restaurering og modernisering af det enestående barokanlæg.

Den ældste del af Valdemars Slot blev bygget i 1644, og i 1678 overdraget til søhelten Niels Juel. Slottet har siden været i Juel-slægtens eje, og er i dag både bolig for den nuværende ejer og et yndet turistmål med bl.a. herregårdsmuseum og slotspension.
 
Men det er først og fremmest den symmetrisk opbyggede rektangulære gårdsplads omkring en stor spejldam, der i denne sammenhæng gør Valdemars Slot til noget enestående blandt danske herregårde. En elegant buet mur forbinder slottet med to porthuse samt stald- og ladegårdsbygninger, som ligger parallelt med spejldammen. Aksen afsluttes mod øst med et såkaldt point de vue – en lille tepavillon placeret symmetrisk i midteraksen fra hovedbygningen.
 
Restaureringsplanen for Valdemars Slots haveanlæg er udarbejdet af landskabsarkitekt Stig L. Andersson og tager sit udgangspunkt i netop spejldammen, der er på størrelse med Gammeltorv/Nytorv i København. Et nyt bassin vil blive opført i sort basalt med form som en aflang serveringsbakke. Bassinet bliver kun nogle få centimeter dybt, således at spejleffekten – der er en af barokhavens grundlæggende idéer – bliver så optimal som mulig. Haverummet omkring spejldammen belægges med brosten og pigsten, således at det både bliver homogent og kan fungere til bil- og maskinkørsel.
 
Det meste af beplantningen omkring tepavillonen fjernes, og græsarealet foran slottets hovedadgang omlægges til en parterre-have med taksbeplantning. Udenfor gårdrummets  mure plantes tæt med træer, så hele haveanlægget indrammes af grønt. Alt i alt fastholder og forstærker planen den barokke haves udtryk samtidig med at anlægget gøres brugbart i en nutidig sammenhæng.
 
Finansieringsmidlerne til restaureringen af Valdemars Slots haveanlæg er endnu ikke fundet. Men en anden del af den samlede restaureringsplan – i form af et vådområde og en rund kunstig sø i hovedaksen på slottets vestlige side – igangsættes i nærmeste fremtid.
 
”Tanken bag den udarbejdede restaureringsplan er at vise et nutidigt samspil mellem de historiske værdier og en moderne tilgang til genopretningen af spejldammen og det øvrige omgivende barokke haveanlæg”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.
 
”Vi ser store perspektiver i projektet. For selv om Valdemars Slot årligt besøges af mange tusinde danskere og udlændinge, vil projektet løfte og opgradere de kulturelle tilbud i en sådan grad, at der nu bliver tale om et slot med oplevelser, der ikke kan sammenlignes med noget andet sted i Europa. Mod vest vil man opleve omkring 20 hektar uberørt natur med blankt vand og et overdådigt fugleliv. Og mod øst vil der ligge det 21. århundredes fortolkning af barokken med løsninger, der ikke teknisk kunne gennemføres, den gang arkitekten G.D. Tschierske i 1750’erne skabte spejldammen og de øvrige bygninger”, udtaler lensbaron Niels Iuel-Brockdorff.
 
Yderligere oplysninger 
Lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, Valdermars Slot, tlf. 62 22 50 04 
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66