x

Gammel fæstegård genopstår som museum - rejsegilde på hestebjerggård

Pressemeddelelse

16. august 2004

I Gl. Lejre, vest for Roskilde, ligger den over 200 år gamle Hestebjerggård. Gården blev i 2003 overdraget fra staten til Den Selvejende Institution Hestebjerggård, som renoverer gården, der skal rumme både museum og kulturmiljøcenter. Renoveringen – der bl.a. støttes økonomisk af Fonden Realdania – er nu så langt fremme, at man kan holde rejsegilde.

Onsdag den 18. august afholdes der rejsegilde på gården for en indbudt kreds. Rejsegildet markerer, at ombygningen af den firelængede gård nu nærmer sig sin afslutning. Ombygningen har givet gården et flot helhedspræg, der fremhæver bygningernes karakter. Den selvejende Institution forventer at kunne overlade gården til museumsfolkene i efteråret. Det ny museum og kulturmiljøcenter forventes åbnet i midten af 2005.

Renoveringen af den gamle gård, der indtil midten af det 20. århundrede var ejet af det nærliggende Ledreborg gods, er kommet i stand takket være en donation fra Fonden Realdania samt bidrag fra Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde Amt, Lejre Kommune og Friluftsrådet. Udstillingerne i gårdens to gamle staldlænger bliver på omkring 300 kvadratmeter og kommer til at ligge enestående midt i det naturskønne og kulturhistorisk interessante Gl. Lejre-område.

Udstillingerne opbygges af Roskilde Museum i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Gården kommer til at rumme en integreret udstilling om Gl. Lejres kulturmiljø og om Lejres øvrige kulturhistorie. Roskilde Museum har etableret et filialmuseum, Lejre Museum, på Hestebjerggård.

 

Yderligere oplysninger
K.E. Jakobsen, Den Selvejende Institution Hestebjerggård 46 48 05 33
Projektleder Erik Rykind-Blarke, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66