x

Tivolis koncertsal renoveres i 2005

Pressemeddelelse 14. december 2004

Tivoli har udsendt følgende pressemeddelelse: Mandag den 3. januar 2005 går Tivoli i gang med at renovere og forbedre sin Koncertsal, så den til november 2005 kan præsentere sig i en smukkere, større og mere tilgængelig udgave. Tivolis Koncertsal blev bygget i 1956 af Hans Hansen og Frits Schlegel og var dengang Nordens største og mest moderne koncertsal. Med renoveringen bevares den oprindelige stil og salens unikke akustik, mens siddekomfort, tilgængelighed, bagscene-faciliteter og publikumsområder forbedres.

 

Renoveringen af Tivolis Koncertsal sker i samarbejde med NCC, 3 x Nielsen og Birch & Krogboe og koster 100 mio. kr. Heraf har Tivoli modtaget 25 mio. i fondsstøtte fra Augustinus Fonden og 2,5 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond. Herudover bidrager Sahva Fonden, Fonden Realdania, Vanførefonden samt Ludvig og Sara Elsass Fond med tilsammen 5 mio. kr. for at sikre en markant forbedret oplevelse for gæster med handicap.

I udarbejdelsen af projektet er der lagt stor vægt på at forbedre forholdene for salens gæster, hvilket betyder, at publikumsområderne forøges til 1300 m2. Det sker ved at ombygge Regnbuen, den nuværende spillehal, til garderobe og toiletfaciliteter og ved at bygge en helt ny foyer på 700 m2 ved siden af den nuværende bygning. Den nye foyer bliver en cirkelformet glasbygning med adgangsforhold, cafe, bar i to etager og udsigt ud i Tivoli, mens de udvidede lokaler i selve Koncertsalen skal bruges til garderobe, toiletter, musikbutik og lounge. I loungen vil man kunne opleve Danmarks længste saltvandsakvarium med hajer, rokker osv. Loungen skal være åben hele dagen for Tivolis gæster, så Koncertsalen bliver en del af Tivoli-oplevelsen, også når der ikke er koncert.

Under de forbedrede publikumsforhold hører også øget tilgængelighed for gæster med handicap. Frits Schlegel og Hans Hansens koncertsal viste i 1956 banebrydende ideer med hensyn til legende arkitektur og moderne byggeteknik, men tilgængelighed var ikke dengang på dagsordenen og blev derfor ikke en integreret del af byggeriet. I renoveringen af salen er 10 mio. kr. øremærket til at forbedre netop disse forhold, og tilgængeligheden er tænkt med fra begyndelsen, hvilket betyder, at løsningerne fremstår som en integreret del af projektet. Den renoverede sal vil byde på f.eks. flere handicaptoiletter og elevatorer samt niveaufri adgang i stort set hele i huset.

Selve salen og dens unikke akustik bevares, men alle overflader får en kærlig behandling, og stolene bliver renoveret samt får nyt betræk. Knap to meter under sceneoverkant etableres en ny orkestergrav med plads til 80 musikere. Orkestergraven bliver ikke permanent, man kan etableres, når der er behov for det - f.eks. til de store internationale balletgæstespil.

Som noget helt nyt sløjfes adgangen til Koncertsalen fra Tietgensgade. Det betyder, at adgangen til salen hele året bliver gennem Tivoli. På den måde bliver Koncertsalen mere integreret del af Tivoli – også om vinteren. Det giver mulighed for at opføre en helt ny bygning fra bagsiden af scenen og ud til Tietgensgade. Den nuværende arkade med isboderne bevares, så den nye bygningen starter i 1 sals højde over passagen, og her bygges en fleksibel øvesal på 440 m2 med plads til 95 musikere. Bygningen vil også rumme mødelokaler samt en kantine til Tivolis medarbejdere.

Den nye Koncertsal åbner primo november, hvor Tivoli vil byde på en række åbningskoncerter, hvorefter den klassiske ’Nøddeknækkeren’ indtager salen for sidste gang.