x

Udvikling med nordjyske byggesten

Pressemeddelelse 25. marts 2004

Et stort netværk af virksomheder og organisationer har med udviklingsprogrammet BYGiNORD sat fokus på den nordjyske byggesektors potentialer. Fonden Realdania har støttet projektet med 850.000 kr.

Byggeriet i Nordjylland har en særlig tradition for regionalt samarbejde. Det har været antagelsen bag udviklingsprogrammet BYGiNORD. Programmet er foregået i samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet og en række virksomheder, organisationer og myndigheder med tilknytning til byggesektoren i Nordjylland.

Opmærksomheden har været rettet mod nye samarbejdsformer og mere effektive byggeprocesser. Målet var at undersøge, om der faktisk findes en særlig regional byggeindustri, og hvad der kendetegner den.

BYGiNORD har været organiseret i tre bredt sammensatte temagrupper, der har arbejdet med temaerne ”regionale leveranceteams og den nye byggeproces”, ”udbud af bygherreopgaver i forbindelse med alment boligbyggeri” og ”samarbejdet mellem brugere, bygherrer og byggeriets leverandører”. Programmets formål har været at udarbejde en hvidbog med konkrete modeller og vejledninger, der enten kan bruges direkte eller i demonstrationsprojekter inden for de tre temaer.

Institut for Produktion ved Aalborg Universitet har sørget for opsamling og faglig bearbejdning af temagruppernes udviklingsarbejde – og den endelige rapport fra BYGiNORD-samarbejdet forventes klar ultimo april.

”BYGiNORD kommer med nyskabende analyser af den danske byggesektor, set med regionale briller. Kompetente forskere fra Aalborg Universitet har gjort projektet fagligt velfunderet, og det har været positivt at se det brede samarbejde mellem den nordjyske byggeindustris spillere”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Palle Adamsen, Lejerbo, 70121310
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 7011 6666