x

Med ønske om bevarelse af ”den anonyme kulturarv”

Pressemeddelelse 5. juli 2005

Bevaringen af den såkaldte ”anonyme bygningskultur”, der bl.a. vidner om tidligere måder at leve på, kræver en målrettet indsats. Det ved de på den lille ø Jegindø, der ligger i Limfjorden nord for Holstebro. En kreds af lokale ildsjæle har derfor påtaget sig at varetage vedligeholdelsen af det gamle bøde- og redskabsskur fra1910. Huset, der i dag bruges som museum, trænger til nyt tag, og til det formål har Fonden Realdania bevilget 20.000 kr.

Det gamle museum har navnet ”æ Fywerhus”, hvilket er den lokale dialekt for ”Fjordhuset”. Her vises udstillinger om fiskeriet på Jegindø gennem tiderne. Jegindø ligger i den vestlige ende af Limfjorden hvor fjordfiskeriet helt op til vores tid har været et centralt erhverv med egen kultur- og livsform. Og tidligere var øen udgangspunkt for områdets mest omfattende fiskeri - særligt fiskeri med bundgarn.

 

Museet er opført i 1911 som bøde- og redskabsskur for en af de lokale fiskere. For at sikre at bygningen kan bestå som vidnesbyrd om datidens fiskerierhverv og levevis blev den i 1989 overtaget af Jegindøfonden, der netop har til formål at bevare øens gamle redskabshuse.

 

Selve restaureringsprojektet består i at afmontere de nuværende asbest-eternitplader og udskifte dem med et nyt tag bestående af krydsfiner og tagpap, tilsvarende taget på det nærved liggende ”æ Bøe’hus” (Bødehuset). Begrundelsen for Realdanias bevilling er et ønske om at sikre, at det ikke kun er den spektakulære bygningsarv som f.eks. herregårde og arkitekttegnede præstigebyggerier, der bliver bevaret.

 

Projektleder Christian Andersen, Realdania, kalder ”æ fywerhus” for et godt eksempel på den del af vores ”anonyme bygningsarv”, der ligger upåagtet hen og alligevel er værd at bevare for eftertiden: ”Bygninger, der ikke umiddelbart gør væsen af sig - og som risikerer at blive overset, misligholdt og dermed tabt for eftertiden. Den opfattelse vil vi gerne være med til at nuancere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også i den mindre skala kan gemme sig eksempler på en bygningskultur, som har selvstændig arkitektonisk værdi”, siger Christian Andersen.

 

Ud over ”æ Fywerhus” råder Jegindø Fonden over redskabsskurene ”æ Bøe’hus” og ”æ Gåe’hus” samt strandgrundene mellem husene. Vedligeholdelsen af husene varetages af en kreds af lokale ildsjæle – folk med rødder i det gamle fiskersamfund, nuværende fiskere og folk med interesse for det liv, der leves ved og med fjorden.


Yderligere oplysninger
Direktør Ernst Trillingsgaard, Jegindø Fonden, telefon 20735501
Projektleder Christian Andersen, Fonden Realdania, telefon 7011 6666