x

Realea A/S køber Havnemesterboligen af Skagen Kommune

Pressemeddelelse 19. maj 2005

Skagen Kommune har i samarbejde med Realea A/S udsendt følgende pressemeddelelse: Realea A/S er et helejet datterselskab af Fonden Realdania. Realea A/S har til formål gennem investering i bevaringsværdige ejendomme at sikre disses langsigtede bæredygtighed og dermed overlevelse.

Havnemesterboligen som er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner blev opført i ca. 1905 som havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt to boliger for opsynsbetjente. Det enestående bygningsanlæg, som er et eksempel på Plesners ”jyske arkitektur” eller ”røde periode”, indgår som det fineste bidrag i rækken af Plesners mange byggerier i Skagen. Anlægget er opført på en banke med udsigt over den foranliggende havneplads med havnebassiner til Bindesbølls fredede fiskepakhuse.

Havnemesterboligen blev i 1986 fredet og har i en årrække – indtil 2003 fungeret som Teknisk Forvaltning for Skagen Kommune. 

Realea A/S vil frem til august 2006 restaurere og nyindrette ejendommen til fremtidigt brug for bl.a. Skagens erhvervshus og turistkontor.
Restaureringen vil tage udgangspunkt i de historiske rammer med genopretning i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur samt med genopretning af de nære udearealer, herunder haven og havnepladsen.

En af betingelserne for overtagelsen af ejendommen var, at den foranliggende havneplads skal nyindrettes så Havnemesterboligen og havnepladsen igen vil fremstå som en helhed. En ny lokalplan for området skal sikre at denne del af projektet vil blive gennemført i løbet af 2005 og 2006. Udarbejdelsen af projektet for havnepladsen sker i et samarbejde mellem Skagen Kommune og Realea A/S.

Realea A/S har aftalt udleje af bygningen med Skagen Kommune. ”Med overtagelsen af Havnemesterboligen har vi fået en unik chance for at være med til at give denne del af Skagen et markant løft til glæde for byen og dens borgere. Der vil fortsat blive sikret offentlig adgang til Havnemesterboligen, som huset og stedet fortjener” udtaler Realeas direktør Peter Cederfeld.

Skagen Kommune v/borgmester Hans Rex Christensen udtaler: ”Vi er meget glade for at Realea A/S har købt bygningen og nu vil istandsætte den efter alle kunstens regler, så den igen bliver en ren perle i byen. Vi har planlagt, at bygningen skal bruges til turistkontor, erhvervshus, kontorfaciliteter for iværksættere m.m., og håber dermed at skabe endnu bedre samarbejde og dynamik i vores erhvervspolitik, samtidig med at der stadig er offentlig adgang til bygningen. Som borgmester er det dejligt at kunne tilbyde turistforeningen og erhvervshuset at rykke ind i så flot en bygning med så god en beliggenhed på havnen.

Yderligere oplysninger: Adm.dir. Peter Cederfeld, Realea A/S, tlf. 70 11 06 06.
Yderligere oplysninger: Borgmester Hans Rex Christensen, Skagen Kommune,
tlf. 99 79 55 66