x

Nye veje for landsbyer og landdistrikter

Pressemeddelelse 4. oktober 2005

For længst lukkede butikker, ubeboede ejendomme, nedlagte børnehaver og skoler - skrækscenariet for landsbyerne i de danske udkantsområder. Et scenarie, der stiller landsbyerne og landdistrikterne overfor en stor udfordring. Ny Thisted Kommune og Fonden Realdania går nu sammen i et projekt, der skal give et offensivt bud på, hvordan landdistrikterne og landsbyerne i de nye storkommuner, placerer sig i forhold til mulighederne i videns- og oplevelsesøkonomien.

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Væksten sker i de større byer og byregioner, hvorimod de mere perifere landsdele står over for afvandring og negativ vækst. Projektet vil imødegå denne udvikling og fokusere på landdistrikternes og landsbyernes vilkår og udviklingsmuligheder under de nye administrative rammer og de nye samfundsøkonomiske tendenser.

 

Projektet vil bl.a. fokusere på:

  • Kulturarven og kulturmiljøets betydning for landdistrikterne og landsbyerne
  • Nybyggeri i landdistrikter og landsbyer
  • Ændret anvendelse og istandsættelse af eksisterende landbrugsbygninger
  • "Byer på skrump" - nedrivning af tiloversblevne bygninger

I første omgang gennemføres projektet som et samarbejde mellem Ny Thisted Kommune og Realdania, men overordnet set er projektets målgruppe alle udkantskommuner i Danmark. Målet med projektet er, at der anvises udviklingsperspektiver og vises nye veje for landdistrikterne og landsbyernes fremtid - og at der sættes fokus på landsbyernes rolle i de nye storkommuner.

 

"Det er mig en stor glæde, at Fonden Realdania vil indgå i dette samarbejdsprojekt med Ny Thisted kommune der sætter fokus på landdistrikter og landsbyer, siger Erik Hove Olesen, borgmester i Thisted, "Vi får i den Ny Thisted kommune et meget stort landområde, hvor udvikling og trivsel i landsbyer og landdistrikter vil have meget høj prioritet. Vi håber, at de kommende faser i dette samarbejdsprojekt vil være med til at sikre, at de fremtidige muligheder forankres i et godt og gedigent forarbejde."

 

Direktør i Fonden Realdania Hans Peter Svendler udtaler: "Der er ingen tvivl om, at udkantsområderne presses hårdt i disse år. For at søge at imødegå den negative udvikling kræves der både nytænkning, tilpasning og nye netværk og samarbejdsrelationer ud over den traditionelle bygrænse. Vi håber, at dette projekt kan være med til at afdække de fremtidige muligheder for landsbyerne og landdistrikterne i Danmark."

 

Robert Mogensen fra Sven Allan Jensens Tegnstue er udpeget som projektleder for projektet, herudover deltager Thisteds Kommunes Tekniske direktør Torben Juul-Olsen, Skov- og Naturstyrelsens landsplanområde ved Jane Kragh Andersen. Herudover vil der blive inddraget en række relevante videnspersoner.

 

Yderligere oplysninger
Thisted Kommune, Borgmester Erik Hove Olesen, tlf. 96 17 17 17
Fonden Realdania, projektleder Karen Skou, tlf. 70 11 66 66