x

Ny By ved Store Rørbæk rykker et skridt nærmere

Pressemeddelelse

13. april 2005

Frederikssund Kommune har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse:
Frederikssund Kommunes planlægning af en helt ny by ved Store Rørbæk går nu ind i en ny fase. Sammen med projektets øvrige parter har kommunen indgået en samarbejdsaftale med Fonden Realdania., der vil støtte udviklingen af en strukturplan for den nye by med både faglig dialog, videndeling og økonomisk støtte. 

Den nye by ved Store Rørbæk har gennem adskillige år været med i regionplanerne som et fremtidigt byområde. Området er attraktivt, fordi det er ét af de få ubebyggede områder i Hovedstadsregionen med mulighed for betjening af egen S-togsstation.

 

”Udvikling af en ny by ved Store Rørbæk passer fint ind i fingerbyens idéer, som det nye forslag til Regionplan 2005 er baseret på,” siger borgmester Mads Lebech, formand for HUR. ”Der er et forventet behov for 75.000 nye boliger i Hovedstadsområdet frem til 2017. Det udlagte byområde ved Store Rørbæk rummer mulighed for udvikling af Frederikssund-fingeren med et helt nyt byområde, som vil kunne tilbyde attraktive boliger og erhvervsmuligheder med god kollektiv trafikbetjening og adgang til grønne områder”.

 

Frederikssund Kommune fremlagde allerede sidste år sine visioner for Ny By ved Store Rørbæk i samarbejde med Landsplanafdelingen, Hovedstadens Udviklingsråd, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Frederiksborg Amt. Nu skal visionerne omsættes til en fysisk plan – en strukturplan – som kan udgøre et skelet for den efterfølgende detailplanlægning af de enkelte dele af byen. Også Socialministeriet vil indgå i arbejdet med strukturplanen med det særlige formål at sikre, at byudviklingen kan fremme stærke sociale netværk. 

I strukturplanen skal der bl.a. tages stilling til:

 

- Bebyggelsens struktur og principper for integration af forskellige bygningstyper

- Strategi for integration af boliger, erhverv og service 

- Overordnet struktur for veje, stier og kollektiv trafik 

- Overordnet struktur af byrum og grønne rum

 

Det er tanken, at der skal udskrives en konkurrence om den overordnede strukturplan. Konkurrencen skal gennemføres i en åben proces, som giver mulighed for dialog med de konkurrerende team.

 

Samtidig skal der fastlægges en strategi for realisering af byen. Der skal tages stilling til, hvilke realiseringsmodeller, der skal anvendes. Særligt skal perspektiverne i offentligt-privat-partnerskab vurderes.

 

Tidsplanen er den, at der i løbet af de kommende 1½ år skal være fastlagt en overordnet struktur for hele byen og være udarbejdet en strategi for, hvordan den kan realiseres. Det samlede budget for denne opgave er ca. 3 mill. kr., som finansieres af Frederikssund Kommune, Fonden Realdania, HUR, Landsplanafdelingen og Socialministeriet. Når resultaterne foreligger, skal der tages stilling til, om der eksempelvis skal gennemføres en konkurrence om en bebyggelsesplan for byens 1. etape.

 

”At planlægge en ny by fra grunden er helt enestående – det giver en unik mulighed for at afprøve nye metoder og tænke nyt inden for byplanlægning.” siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania, ” Derfor har Realdania valgt at indgå aktivt i en dialog og derved være med til at skabe fremtidens by og fremme udviklingen af den moderne byplanlægning”.

 

”Vi er fantastisk glade for den store opbakning bag projektet. Det ligger Byrådet meget på sinde at løse den store udfordring at planlægge en helt ny by på en kvalificeret måde. Men det er en meget stor opgave for en enkelt kommune”, udtaler borgmester Knud B. Christoffersen. ”Samarbejdet med projektets øvrige parter er derfor vigtigt for os og har bl.a. betydet, at vi har en konstruktiv dialog med de myndigheder, der har central indflydelse på projektet, og at vi også fagligt får løftet opgaven.  Samarbejdsaftalen med Fonden Realdania gør det muligt for os at fortsætte arbejdet med et højt ambitionsniveau. Vi glæder os til samarbejdet og til at se resultaterne allerede i sommeren 2006.”


Yderligere oplysninger
Borgmester Knud B. Christoffersen, Frederikssund Kommune,
tlf. 47 36 63 00
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66