x

Nyt byggeri på Tietgens grund ved Marmorkirken

Pressemeddelelse 10. marts 2005

Fonden Realdania har gennem sit datterselskab Realea A/S skrevet betinget skøde på den ubebyggede grund Frederiksgade 2 og den eksisterende naboejendom Store Kongensgade 84. Formålet er at opføre et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på hjørnegrunden ved Marmorkirken. Hjørnet fremstår i dag som et uafsluttet kapitel i den københavnske bydel Frederiksstadens historiske akse. Det er også kendt som ”Tietgens Ærgrelse”.

Hjørnet af Store Kongensgade og Frederiksgade - og specielt den tomme hjørnegrund - står i dag med sin pølsevogn og lukkede gavl i grel kontrast til Tietgens og Meldahls monumentale kompleks omkring Marmorkirken. Realdania fremlægger nu en plan for at færdiggøre kompleksets hovedstruktur gennem opførelse af en nybygning på arealet.

Realdania har henvendt sig til Københavns Kommune med henblik på igangsætning af den lokalplanproces, der er nødvendig for projektets gennemførelse. Dette betyder, at der vil komme en offentlig høringsrunde og efterfølgende godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Det skitserede bygningsforslag er udarbejdet af den engelske arkitekt Tony Fretton. Forslaget tager udgangspunkt i Meldahls oprindelige arkitektur, der dominerer pladsen omkring Marmorkirken: Faginddeling og etagehøjder respekteres i et helt moderne formsprog. Også i planløsning og anvendelse ligger Tony Fretton tæt op ad et klassisk københavnerhus: Der bliver erhverv i stueetage og første sal, beboelse på  de øvrige etager.

Det skitserede forslag angiver de overordnede rammer for byggeriet. Der forestår nu en projekteringsfase, hvor særligt bygningens stoflighed og ornamentik vil blive bearbejdet.

Igennem snart flere generationer har arkitekter prøvet kræfter med netop denne hjørnegrund, der ligger i den historiske akse, der er markeret af Marmorkirken og Amalienborg Slotsplads. Indtil nu uden held. Et af problemerne har været, at hjørnegrunden i sig selv er for smal til realistisk at kunne oppebære en nybygning. Sammentænkt med nabogrunden er perspektiverne for en reel bebyggelse og en bearbejdning af hjørnet mere realistiske.

Når Realdania har besluttet at indgå et samarbejde med arkitekten Tony Fretton og hans tegnestue sker det, fordi Fretton i en række byggerier har udvist en særlig evne til at arbejde i historiske og bymæssigt tætte omgivelser og gøre det i et moderne arkitektonisk formsprog.

Om baggrunden for at fremlægge forslaget i denne form siger adm. direktør i Fonden Realdania, Flemming Borreskov: ”Det er et meget kompliceret projekt og er på mange måder en bunden opgave.  Der er mange hensyn – byplanmæssige, arkitektoniske, historiske, økonomiske og juridiske. Efter vores opfattelse formår Tony Fretton gennem projektet at skabe en værdig afslutning på det historiske anlæg i et nutidigt sprog og med respekt for det moderne byliv.”

Realdanias erhvervelse er er betinget af, at lejerne fraflytter lejemålene, samt at der kan opnås nedrivningstilladelse til Store Kongensgade 84. MT Højgaard A/S ejer i øjeblikket både grund og naboejendom. Det er også  planen, at MT Højgaard skal stå for udførelsen i et partnerskab med Realdania.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, telefon 7011 6666
Direktør Peter Cederfeld, Realea A/S, telefon 7011 0606