x

Krengerup Gods ombygger historisk staldbygning til koncertsal

Pressemeddelelse 15. juni 2006

Krengerup Gods ved Glamsbjerg på Vestfyn har gennem mere end 20 år afholdt slotskoncerter med klassisk kammermusik. Nu vil man etablere en koncertsal i godsets historiske staldbygning fra 1771 og på den måde give plads til flere koncerter og et større publikum. Ombygningen koster omkring 1,5 mio. kr., hvoraf Realdania finansierer 750.000 kr.

Krengerup Gods ønsker at bygge en ny koncertsal for at skåne hovedbygningens enestående, originale interiør. Den nuværende koncertsal i hovedbygningen er beklædt med sjældne, men skrøbelige, kinesiske tapeter. Ved at ombygge den fredede staldbygning vil godset kunne imødekomme et ønske fra Det fynske Musikkonservatorium om at afholde større koncerter og samtidig benytte godsets lokaler i forbindelse med de traditionsrige Carl Nielsen-konkurrencer.

Allerede i dag er Krengerup Gods en vigtig del af Vestfyns kulturliv og har et tæt samarbejde med Vestfyns Musiske Selskab.

Godsejer C. I. Rantzau siger: ”Jeg er meget taknemlig for Realdanias flotte tilsagn, og jeg håber, at også andre har lyst til at bakke op om projektet, så vi kan samle de sidste midler til en koncertsal i Krengerups gamle staldbygning.  Den gamle og utidssvarende hestestald har stået ubenyttet hen i årtier. Det ville glæde mig meget, hvis den kunne danne ramme for koncerter i fremtiden og være med til at udvikle Krengerup som et centrum for Vestfyns kulturliv.” 

Realdania støtter ombygningen, fordi den er et godt eksempel på, hvordan almenheden kan få fornyet glæde af de store kultur- og bygningshistoriske værdier, som findes rundt omkring på Danmarks mange godser og herregårde.

Projektleder Christian Andersen, Realdania, siger: ”Vi ser det som en spændende mulighed, at det med en så relativt beskeden investering er muligt at ombygge den historiske og fredede staldbygning, så den kan blive et aktiv for de mange, som holder af at gå til koncerter i historiske omgivelser. Med en koncertsal udnyttes til fulde de kvaliteter, som gør det historiske byggeri til noget særligt.”

Krengerup Gods' historie går tilbage til 1590, hvor Krenckeroppe, som det hed dengang, blev oprettet som hovedgård. Gården blev et par århundreder senere købt af Chr. Rantzau, og i 1772 opførte hans søn, Frederik Siegfred Rantzau, det nuværende slotsanlæg i nyklassicistisk stil, efter tegninger af den fynske arkitekt Hans Næss, der også tegnede Hindsgavl Slot. Hovedbygningen og det store avlsgårdsanlæg med tilhørende bygninger er fredet.

De fredede staldbygninger bliver ikke berørt udvendigt, og den indvendige istandsættelse bliver udført i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

Yderligere oplysninger
Godsejer C. I. Rantzau, Krengerup Godskontor, 64 72 11 06
Projektleder Christian Andersen, Realdania, 70 11 66 66