x

Unge danske arkitekter tegner Kulturhuset Kanten i Fakse

Pressemeddelelse 6. juni 2006

Fakse Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: 2 unge danske arkitekter er sammen med en arkitektstuderende netop udpeget som vindere af den åbne arkitektkonkurrence om KULTURHUSET KANTEN i Fakse. Det vindende projekt blev fredag præsenteret i Bifrost i Fakse. Førsteprisen er på kr. 150.000

De vindende arkitekter fra Arkitektgruppen SITE består af Mette Boye Nielsen Arkitekt MAA, Julie Hilfling Arkitekt MAA og Claudia Munkeboe Stud. arch.

Kulturhuset skal bygges på kanten af Fakse kalkbrud med en storslået udsigt over bruddet. Samtidig skal huset formå at binde Fakse by - der ligger i den modsatte retning - og bruddet sammen. Bygningsmæssigt er opgaven en placering af Café Biografen med to sale og GeoMuseumFaxe med fleksibel og permanent udstilling og café og således udfylde rammerne i KULTURHUSET KANTEN.

Arkitektkonkurrencen
Det har været en udfordrende opgave for arkitektkonkurrencens dommerkomité at vælge et vinderforslag i konkurrencen om Kulturhuset Kanten i Fakse. Den åbne arkitektkonkurrence - der er finansieret af Fonden Realdania - tiltrak 118 forslag 86 fra Danmark og 32 fra udlandet.

Fra dommerkomitéens generelle bemærkninger
Konkurrenceforslagene har som helhed udgjort et værdifuldt og inspirerende grundlag for dommerkomiteens diskussioner om Kulturhuset Kantens rolle i Fakse by og omegn samt bygningernes indre liv. Spredningen i de indkomne forslags fortolkning af programmet har været bemærkelsesværdig og har levendegjort bedømmelsesforløbet.

I sin betænkning skriver dommerkomitéen bl.a. om vinderforslaget:
Bygningen er tænkt som en koreograferet bevægelse - på kanten til noget stort. Bevægelsen har fundet sit arkitektoniske udtryk i en abstraktion over bruddet og geologien. I et formelt og samtidig dynamisk formsprog placeres et sammensat volumen på - og ud over kanten til bruddet. Store hvide flader samles i et dynamisk hele med spændstige udskæringer, der forbinder inde med ude. Således introduceres den store fortælling for den besøgende med et udfordrende udtryk.

Arkitekturen udspringer af bevægelsen. Med afsæt i Vinkældertorvet føres man via Vandrehjemmet mod syd til Kulturhusets foyer. Her fortsætter bevægelsen smukt rundt; Fra foyer, gennem den fleksible udstilling til den permanente udstilling for at lande i foyeren igen. Undervejs føres man "ud over kanten" i et storstilet højdepunkt i arkitekturens dramaturgi. Fra foyeren fortsættes vandringen syd over mod nye oplevelser, der knytter sig til Kulturstrøget in spe eller ind i biografsalenes dragende univers. Bygningens volumen danner en lomme mod nordvest - mod byen. Lommen rummer Open Air scenen.

Beslutningen om valget af vinder er truffet af en enig dommerkomite.

Borgmester René Tuekær Fakse Kommune, formand for Dommerkomiteen, siger om vinderprojektet: Det vindende projekt vil placere sig smukt i byens rum. Selve bygningen giver mulighed for store oplevelser i lys og mørke i museum og biograf. Det er et hus, man vil huske og vende tilbage til.

Modtagere af de øvrige priser er:

2. præmie
Marc Reszling
Matthias Döhrer

3. præmie
Kristian Ahlmark, arkitekt maa, Dan Cornelius, arkitekt maa, Steen Jastrup, arkitekt maa, Nanna Vöge, arkitekt maa.

Alle forslagene inkl. de vindende vil være udstillet på Tingvej 7,I, 4690 Haslev fra den 6. marts og til og med den 19. marts. Hver dag fra kl. 11.00 til 15.00 torsdag dog kl.11.00 til 18.00.

Yderligere oplysninger
Konst. Museumsleder Tove Damholt, Østsjællands Museum, +45 5650 2806
td@oesm.dk
Biografdirektør Lars Prætorius, +45 5671 3052
faksebio@mail.dk
Borgmester René Tuekær Fakse Kommune, +45 7656 2000
rtk@fakse.dk
Konst. Kulturchef Anette Stolpe +45 7656 2068
ast@fakse.dk

Fakta

Mette Boye Nielsen, 29 år, tog afgang fra Akademiet i januar 2005, herefter har hun været ansat hos Dissing + Weitling og nu hos DSA-arkitekter. Julie Hilfling, 27 år, tog afgang fra Akademiet i juni 2005, og siden da har hun arbejdet som selvstændig arkitekt. Claudia, 30 år, 5. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole. Tidligere ansat hos 7R7 i Sevilla og har nu orlov fra Akademiet og ansat hos Claus Bjarrum Arkitekter.

"Vi mødte hinanden på Kunstakademiets Arkitektskole i 1999 og har fulgt hinanden siden. Da konkurrencen om Kulturhuset Kanten ved Fakse Kalkbrud blev udskrevet, inspirerede den os straks til at indgå et kreativt samarbejde."

"Vores største inspiration under udformningen af projektet har været at udnytte stedets potentialer og programmets kompleksitet. Derigennem at få de to modsætningsfyldte funktioner, som en biograf og et geomuseum er, til at smelte sammen i et overbevisende rumforløb. Vi har valgt at centrere bygningen omkring det dobbelthøje foyer-rum, der fungerer som omdrejningspunkt mellem både Fakse GeoMuseum og CaféBiografen, samt by og kalkbrud. Vi har søgt at skabe et både naturligt og dynamisk flow mellem bygningens rumligheder og funktioner."

En åben arkitektkonkurrence som denne, giver unge arkitekter som os, en fantastisk mulighed for at få realiseret sådan et projekt. Vi glæder os derfor også meget til projekteringsfasen og byggeprocessen, og ser frem til samarbejdet med Fakse Kommune.

Budget og finansiering

KULTURHUSET KANTEN bliver på ca. 2070 m2.

Projektet er budgetteret til ca. 22. mio. i 2004 kroner og det første spadestik forventes taget i starten af 2007. Der mangler stadig finansieringen af museumsdelen m.v.

Finansieringsparternere er:
Fonden Realdania (Arkitektkonkurrencen)
Kulturministerens Provinspulje
Fakse Kommune
Royal Unibrew A/S
Faxe Kalk A/S
Haribo Lakrids A/S
Nordea Fonden
Østsjællands Andel a.m.b.a
Hans Michael Jebsen, Rosendal Gods
Ungdomsrådet i Fakse
Lokale virksomheder m.v.